Zakres obowiązków intendent w przedszkolu

Pobierz

Pracownik obowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie orazStanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi i intendentowi.. Przedszkole Miejskie Nr 3 Gubin, Lubuskie 1 dzień temuZakres obowiązków intendenta w przedszkolu .. Starszy intendent wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno- gospodarczych.. Intendent jest odpowiedzialny za organizację pracy w danej instytucji, jego bezpośrednim przełożonym jest dyrektor przedszkola.Podsumowanie - praca i zarobki intendenta w przedszkolu.. Pomoc administracyjna nadzoruje również pracę pracowników obsługi.Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności intendenta w przedszkolu.. Dodaj do teczki Przypnij do kalendarza.Aktualnie pracuje jako intendent w szkole podstawowej, dorywczo zajmuję się układaniem jadłospisów dla swoich podopiecznych i prowadzę zajęcia fitness w wiejskiej świetlicy.. Najczęściej intendenci pracują w szkołach, gdzie odpowiadają za przygotowanie jadłospisów dla dzieci.. Nadzor-pedagogiczny.pl Zarządzanie placówką Dokumenty Procedury, regulaminy, wnioski.Zakres obowiązków pomocy administracyjnej : Czas pracy pomocy administracyjnej wynosi 40 godzin tygodniowo.. Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony dokument, jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 124 W ŁODZI..

Zakres obowiązków wynikających z art. 100 Kodeksu Pracy: 1.

(7.93 KB) Zakres obowiązków kucharki Samorządowego Przedszkola w Skaryszewie.ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI Pani Małgorzaty Chromińskiej zatrudnionej na stanowisku Intendenta w Szkole Podstawowej nr 4 w Siedlcach A.. Obowiązki szczegółoweZakres obowiązków , odpowiedzialności i uprawnień pomocy kuchennej.. Podczas układania planu dla najmłodszych, musi on zwracać szczególną uwagę na to, by posiłki były zdrowe, zróżnicowane, a sama dieta była dobrze zbilansowana.. Jego zakres obowiązków jest dość rozległy, jednak przede wszystkim to prowadzenie gospodarki finansowej, materialnej i magazynowej stołówki oraz kuchni szkolnej.Starszy intendent pracuje od godziny 7³º do godziny 15³º .. Intendent zajmuje jedną z ważniejszych i odpowiedzialnych stanowisk w placówce przedszkolnej.. Data publikacji: 19 Październik 2016.. Zwraca on uwagę na skład jakościowy i ilościowy potraw przygotowywanych przez kucharzy.Obowiązki intendentki Od intendentki oczekuje się m.in. znajomości regulaminów obowiązujących w przedszkolu oraz ich egzekwowania.. Woźna zobowiązana jest do wykonywania swojej pracy w czasie i miejscu ustalonym przez dyrektora przedszkola zgodnie z coroczną organizacją pracy.. Postanowienia ogólne.. Bezpośrednim przełożonym starszego intendenta jest dyrektor przedszkola Starszy intendent nadzoruje również pracę pracowników obsługi..

Podstawowe obowiązki intendenta to tworzenie menu dla dzieci w przedszkolu.

Ustawa o finansach publicznych - odpowiedzialność za gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi, dyscyplina finansów publicznych.Przedszkole Miejskie Nr 164. w Łodzi.. Istotnym zadaniem osoby zajmującej to stanowisko jest także ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i tajemnicy skarbowej.Intendent to pracownik administracji, który zajmuje się żywieniem dzieci w przedszkolu.. Kategoria: Dokumentacja kadrowa.. Kucharka ściśle współpracuje z pomocą kucharki i starszym intendentem.. prowadzenie lustracji oraz bieżących przeglądów dokumentacji nauczyciela.Zakres obowiązków: Organizacja żywienia w przedszkolu: zamawianie produktów, prowadzenie magazynu, układanie jadłospisów, sporządzanie raportów dziennych i miesięcznych prowadzenie majątku, obsługa programu rejestrującego czas pobytu dziecka w przedszkolu, opisywanie faktur.Godziny pracy 7-15.Umowa na okres próbny, potem na czas nieokreślony.Pensja zasadnicza+premia regulaminowa .są p-la, które maja etat sekretarki (korespondencja, sprawozdania,inwentaryzacja, odpłatność, kontakt z wo) a intendent ma zakupy, nadzór w kuchni i swoje nieszczęsne papierzyska+komputer z oprogramowaniem do swoich prac.są też p-la, gdzie 1-2 osoby muszą robić za intendenta, sekretarkę, płacową, księgową, gońca i nikt się ich nie pyta jak i …Zakres obowiązków: kierowanie pionem ?ywienia, prowadzenie dokumentacji, zakup potrzebnych produkt w spo?ywczych, magazynowanie, przechowywanie oraz wydawanie zgodnie z raportem ?ywieniowym, nadz r nad przygotowaniem posi?k w, przestrzeganie norm ?ywieniowych, planowanie..

Bezpośrednim przełożonym woźnej jest starszy intendent .

Imię i nazwisko: .. przestrzeganie obowiązujących w przedszkolu regulaminów, instrukcji, procedur i zarządzeń wewnętrznych dyrektora przedszkola, w tym ustalonego w Regulaminie Pracy, porządku oraz czasu pracy, .. intendenta i kucharki związanych z organizacją .Zakres obowiązków intendenta w przedszkolu.. Komu podlega: Dyrektorowi przedszkola.. Szkoła Przedszkole.. akceptowanie planów miesięcznych.. Powierzam Panu niżej wymienione czynności i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonanie: NADZÓR NAD OBIEKTEM codzienna kontrola budynku przed pożarem, zalaniem, kradzieżą,PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 124 W ŁODZI.. Ostatnia aktualizacja: 23 Lipiec 2021.. BHP - prawa i obowiązki, odpowiedzialność stanowiskowa.. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego: opracowanie planu nadzoru pedagogicznego .. Postanowienia ogólne.. Pobierz.. prowadzenie hospitacji .. Intendent - jak zostaćosoba pełniąca stanowisko intendenta powinna przede wszystkim układać jadłospisy zgodnie z panującymi normami żywienia danej grupy ludności, w oparciu o ustawy m.in. ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która została niedawno zaktualizowana, jadłospisy powinny być układane zgodnie z zasadami układania jadłospisów, wdrożyć i wykorzystywać …Obowiązki intendenta wynikające z przepisów prawa pracy i bhp: Kodeks pracy, w tym dział dot..

Bezpośrednim przełożonym kucharki jest starszy intendent.

Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. Woźna współpracuje z nauczycielką przydzielonej grupy.. Typ placówki: przedszkole.. Do obowiązków starszego intendenta należą czynności : 1.Zakres obowiązku woźnej oddziałowej: 1. utrzymuje czystość w salach i innych pomieszczeniach, 2. utrzymuje w stanie używalności powierzony sprzęt, 3. pomaga przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci wychodzących na spacer oraz towarzyszy nauczycielce w wyjściach poza teren przedszkola, § 7 Zakres obowiązków konserwatora:Zakres obowiązków intendenta i kierownika bloku żywieniowego Samorządowego Przedszkola w Skaryszewie.. PRZEDSZKOLE SZKOŁADo zakresu czynności intendenta należy m.in.: kierowanie żywieniem w placówce (nadzór nad prawidłowym sporządzaniem posiłków zgodnie z kalorycznością i normami żywienia, sporządzanie jadłospisów, kontrola sanitarna w zakresie żywienia, dbałość o zapasy żywnościowe, dokumentacja żywieniowa),Intendenci muszą posiadać wiedzę na temat pobierania i rozliczania zaliczek, zabezpieczania środków pieniężnych zgodnie z procedurami.. Woźna oddziałowa obowiązana jest do pełnienia swych obowiązków w czasie , miejscu i charakterze określonym przez organizację pracy przedszkola oraz .Imię i nazwisko: Stanowisko: nauczyciel.. Może też Cię zainteresować Aktualności, Zawód dietetyk System HACCP - czy jest obowiązkowy w Polsce ?. Pomoc administracyjna pracuje od godziny 7³º do godziny 15³º .. Pośrednim przełożonym woźnej oddziałowej jest intendent.. Kucharka obowiązana jest do wykonywania swoich obowiązków w czasie i miejscu określonym przez dyrektora przedszkola.. Szczegółowe obowiązki: Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z realizowanym programem/programami, podstawą programową wychowania przedszkolnego, koncepcją przedszkola, planem pracy przedszkola oraz ponoszenie odpowiedzialności za jakość tej pracy.Zakres czynności i obowiązków wicedyrektora Przedszkola Miejskiego nr 5 w Kutnie ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt