Maturalne środki stylistyczne

Pobierz

Dziś przypomnimy, jak nazywamy środki stylistyczne, które stosowane są nie tylko w poezji, ale również w codziennym języku.. Rola słowotwórczych środków stylistycznych polega m.in. na modyfikacji znaczenia wyrazów, zmienianiu ich wartości uczuciowej.. Charakterystyka bohaterów literackich.. - AleKlasa SZKOŁA LEKCJE Z EPOK LITERACKICH Antyk (lekcje) "Biblia" (lekcje) Średniowiecze (lekcje) Renesans (lekcje) Barok (lekcje) Oświecenie (lekcje) Romantyzm (lekcje) Pozytywizm (lekcje) Modernizm (lekcje) Dwudziestolecie międzywojenne (lekcje) Współczesność (lekcje) LEKTURY do egzaminuApr 16, 2021Środki stylistyczne Pamiętaj, że na maturze nie wystarczy wymienić, jakie środki stylistyczne w nim występują.. Omówienie wszystkich lektur obowiązkowych, wymaganych przez CKE.. Ograniczają nas tylko reguły gramatyki lub własna wyobraźnia.. Morfologiczne - wykorzystanie budowy wyrazów: -synonimy-archaizmy, neologizmy, dialektyzmy, regionalizmy, z gwar środowiskowych i poetyzmy.. Sama definicja też na niewiele się zda.. Zanalizuj rolę interpunkcji w formowaniu znaczenia tekstu.May 3, 2022Słowotwórcze środki stylistyczne Kompozycja utworu Rymy Systemy wersyfikacyjne W tej lekcji znajdziesz: nagranie z lekcją (dwa filmy trwające łącznie 1 h 2 minuty - pierwszy trwa około 33 minuty, drugi około 29 minut) prezentacje w pliku PDF do pobrania notatka ze środków stylistycznychPodział stylistycznych środków językowych..

Słowotwórcze środki stylistyczne.

Kluczowe będzie wyjaśnienie, czemu służy dany środek stylistyczny.. - Homonimy - wyrazy jednakowe fonetycznie i ortograficznie, ale różne semantycznie i etymologicznie; np. para (wodna, zakochanych), klucz (do drzwi, znak muzyczny, zasada).. Do słowotwórczych środków należą: zdrobnienia (mamusia, koteczek); zgrubienia (bucior, psisko);przez Matura po Ludzku 9 grudnia 2018 ŚRODKI STYLISTYCZNE r odki stylistyczne - inaczej środki dekoracyjne, figury stylistyczne, środki artystyczne i wiele innych… Wszystkie te określenia oznaczają jedno - określają poszczególne elementy wypowiedzi (najczęściej w formie liryki) oraz określają ich funkcje.Powtórka do matury-Środki stylistyczne, które trzeba znać.. Słowa możemy łączyć na różne sposoby.. Typologia rodzajów literackich ; Metody analizy i interpretacji tekstów lirycznych, epickich i dramatycznych.Środki stylistyczne Środki fonetyczne Środki słowotwórcze Środki leksykalne Składniowe środki stylistyczne Figury słów Figury myśli Semantyczne środki językoweWymień najważniejsze środki stylistyczne w poezji.. Przykładowo, anafora często nadaje wypowiedzi ekspresywny charakter, a epitet sprawia, że opis staje się bardziej "plastyczne".May 3, 2022Przykłady z maturalnych arkuszy: puryzm językowy = pure perswazja językowa = persuasion kreacjoznim w tekstach kultury = creation 3..

Środki stylistyczne.

Zbuduj swoją "twierdzę", czyli 3 teksty kultury, które będą Twoimi pewnikami.. Pobierz PDF Fiszki Powtórzenie Nauka Rozwiąż test.Należą do nich: - onomatopeja - środek fonetyczny służący naśladowaniu różnych głosów i dźwięków; w języku potocznym głosy zwierząt to np.: miau, miau, hau, hau; w liryce - mlaskać, skrzypieć, zgrzytać - rym i rytm - dzięki nim możemy bardziej uwydatnić efekty onomatopeiczne - komponując różne głoski ze sobą - epitet (określenie) - wyraz określający, dodatkowo uwydatniający jakąś cechę, właściwość osoby, przedmiotu lub pojęcia, np. "złota .TEMATYKA: Rozpoznawanie gatunków literackich.. Gramatyka - części mowy i zdania.Zanalizuj środki językowe i dokonaj ich oceny pod względem poprawności.. Wyznanie, dziennik, autobiografia jako specyficzna forma rozmowy z czytelnikiem.. Omówienie akcji utworu i wyodrębnianie najważniejszych wątków w tekście.. Z neutralnej zmienia się ona w pozytywną bądź negatywną.. Występuje też w trakcie normalnego rozwoju dziecka.. Może być świadomym literackim chwytem stylistycznym, lub przykładem zaburzeń myślenia..

Fonetyczne środki - celowy dobór głosek: 2.

-alegoria to rozbudowana figura stylistyczna, która za pomocą opisu konkretnych postaci, motywow, obrazow .Środki stylistyczne.. Ilość pytań: 23 Rozwiązywany: 102351 razy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt