Za pomocą różnych przedrostków zapisz po 5 czasowników pochodnych

Pobierz

a) pokroić ( 2.os.l.poj .Formanty - to cząstki słowotwórcze, za pomocą których tworzy się nowe wyrazy o zmodyfikowanym znaczeniu w stosunku do znaczenia ich podstawy słowotwórczej.. Wzór: jechać - zjechać, nadjechać .Formant może występować po podstawie słowotwórczej (przyrostki) lub przed nią (przedrostki).. Zapisz skróty i skrótowce utworzone od wyrazów: • Ulica - ul .zad.4 Za pomocą róznych przedrostków utwórz ppo trzy czasowniki pochodne od następujących czasowników; pisac-gotowac-prosić-kłócic-wołac-uczyć-spać-zad.5 Dopisz pasujacy wyraz .Nazwij kategorię słowotówrczą.. )Umieszczono w nim różnorodne zadania - mi.in.. Za pomocą różnych przedrostków utwórz po trzy czasowniki pochodne od następujących czasowników: .. a) szyć b) maszyna c) kawa d) pływać 8.. Od podanych wyrazów utwórz nazwy miejsc.. Wzór: jechać - zjechać, nadjechać, pojechać, wjechać, podjechać.. Wypisz oboczności, czyli wymiany głosek: ząb → zębowyZa pomocą różnych przedrostków utwórz po pięć czasowników pochodnych od każdego z podanych bezokoliczników.. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodać Poprzez użycie formantów powstają na przykład zdrobnienia (np. -ek w wyrazach domek, kotek, maczek) lub zgrubienia (np. -isko w wyrazach bucisko, domisko ).Omówimy trzy rodzaje trybów, które za pomocą formy osobowej wyrażają, jak przedstawia się czynność (lub stan): • tryb orzekający, bo orzeka, informuje o czynnościach (lub stanach), które mają miejsce w teraźniejszości, zaistniały w przeszłości lub dopiero zostaną wykonane;..

Za pomocą różnych przedrostków zapisz po 5 czasowników pochodnych.

• Jechać • Skoczyć • Szyć • Grać • Bić 3.. (4 pkt.). - element, za pomocą którego został utworzony wyraz pochodny i którym różni się on od wyrazu podstawowego B. - wyraz, który ma znaczenie słowotwórcze i który możemy odnieść do innych wyrazów C.. W wyniku przesunięcia uzyskujemy liczbę 7 .-czasowników pochodnych od czasowników: -t-(oznaczają czynność częstotliwą), -sc-(oznaczają początek czynności lub stanu)16.. Znalezienie pierwszej cyfry znaczącej Pierwsza cyfra znacząca to 7 2.. Wybiera to, co istotne i pożyteczne dla młodzieży w imię zasady "non multa sed multum".. Skorzystaj ze wzoru.. Do podanych czasowników dobierz jak najwięcej czasowników pochodnych utworzonych za pomocą różnych przyrostków.. tworzenie wyrazów pochodnych, wskazywania formantów, tworzenie wyrazów złożonych.. A. Trybus nadmienia, że nie rozszerza zbytnio materiału i nie podaje wszystkich szczegółów.. 11.Zapisz odpowiednie formy czasowników i podkreśl w nich sylaby akcentowane.. Przedrostki występują zazwyczaj w czasownikach dokonanych tworzonych od czasowników niedokonanych, za ich pomocą tworzymy również formy przymiotników i przysłówków stopnia najwyższego.(W.. Przesunięcie przecinka za tę cyfrę, Jeśli liczba nie ma przecinka, należy założyć, że przecinek znajduje się na jej końcu, za ostatnim zerem..

... Utwórz za pomocą przedrostków po pięć czasowników pochodnych.

Wzór: pięć - piątka: ę : ą, ć : t a) dąb — dębowy b) droga — dróżka c) mróz — mroźny d) druh — drużyna e) pieniądz — pieniężny 13.. Przedrostki występują zazwyczaj w czasownikach dokonanych tworzonych od czasowników niedokonanych, za ich pomocą tworzymy również formy przymiotników i przysłówków stopnia najwyższego.00004,5 · 10-4 = 4,5 10-4. dźwig, zagrać .. utworzyć, komputerowy, namalować, nosorożec, miododajny, zamachowiec, odczyt Wyrazy utworzone za pomocą przedrostków przyrostków .Zapoznaj się z nową wiadomością w podręczniku na s. 281 i zapisz w zeszycie krótką notatkę o tym , co to jest dyskusja, argument .. Od czasowników mówić i czytać utwórz rzeczowniki pochodne oznaczające czynność, jej .. Za pomocą różnych przedrostków utwórz 4 czasowniki pochodne.. czyli cząstka za pomocą której tworzymy wyraz pochodny np.: kot-ek .W podanych niżej parach wyrazów podstawowych i pochodnych zaznacz wymiany samogłosek i spółgłosek.. - część wyrazu pochodnego, która jest wspólna dla wyrazu podstawowego i pochodnegoZa pomocą różnych przedrostków utwórz po pięć czasowników pochodnych od każdego z podanych bezokoliczników..

W tym celu użyj różnych przyrostków.

To w zasadzie taki szkic, nie wszystko jest w nim rozwiązane.. Do podanych wyrazów dopisz zdrobnienia.. • Jechać - wyjechać, dojechać, zajechać, podjechać, wjechać .. 5. a) drut b) mydło c) paczka d) kamień 9.(1pkt.. Pogrupuj wyrazy utworzone za pomocą różnych formantów i wpisz je do tabeli.. a) skoczyć b) szyć c) grać d) bić e) myć Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.1)Za pomocą różnych przedrostków zapisz po 5 czasowników pochodnych: skoczyć - szyć - grać - bić - myć - 2)Zapisz po 2 wyrazy pochodne od podanych wyrazów dodając przyrostki i przedrostki: czytać - szkoła -Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Za pomocą różnych przedrostków utwórz po trzy czasowniki pochodne od następujących wyrazów: a) dusić b) malować c) kroić d) chodzić 7.. 1.za pomocą rożnych przedrostków utwórz 4 czasowniki pochodne od nastepuj -ących wyrazu : skoczyć ,prać ,bić ,szyć , myć .. Za pomocą różnych przedrostków utwórz pochodne od następujących wyrazów:• Utwórz po 2 wyrazy pochodne od podanych wyrazów, dodając przyrostek i przedrostek: czytać, szkoła Np.: mówić : mówi -enie; za-mówić d) Wpisz wyrazy, od których powstały następujące rzeczowniki, a następnie uzupełnij zdanie.5.Wpisz wyrazy pochodne o podanych znaczeniach.. Gawdzik " Ortografia na wesoło") W zór: pisać - pisanie.196..

... Utwórz po 5 wyrazów pochodnych od podanych słów.

2.do podanych wyrazów pochodnych dopisz wyrazy podstawowe : piesek , dzieńkarka ,góralka .(4pkt.). Pobierz (docx, 15,1 KB) .. Od podanego czasownika utwórz 8 czasowników dokonanych za pomocą różnych przedrostków: .. ( 4pkt.). tworzyć, rządzić, rzucać 57 197.Odp: Klasyfikacja czasowników, paradygmaty koniugacji i takie tam.. Marek pomaga siostrze w odrabianiu lekcji.. Wszyscy uczniowie wyszli z klasy.- przy pomocy przedrostków - inne czasowniki: przeczytać, doczytać, wyczytać, .. złożenie - połączenie dwóch wyrazów za pomocą międzyrostka, np. zlewozmywak (zlew+o+zmywak), samolot (sam+o+lot), .. W wyrazach pochodnych podkreśl podstawy słowotwórcze i zaznacz głoski oboczne (jeśli takie występują).. a)gotowanie,pranie,mycie… b)piekarnia,czytelnia,jadalnia… c)pracowitość,mądrość,głupota…A.. about 8 years ago Język Polski Szkoła podstawowa.. Podkreśl formanty.. Za pomocą różnych przedrostków zapisz po 5 czasowników pochodnych.. WZÓR: jechać-zjechać,nadjechać,pojechać,wjechać,podjechać a) skoczyć-b) szyć-c) grać-d) bić-e)myć- .. Za pomocą różnych przedrostków utwórz po 5 czasowników pochodnych: A/leżeć- B/ssać - C/szukać- D/brać - - Odrabiamy.plZa pomocą różnych przedrostków utwórz po 5 czasowników pochodnych: A/leżeć- B/ssać - C/szukać- D/brać -5.. Przykład 2: Dana jest liczba 740200000.. Podkreśl te formanty.. skoczyć szyć grać bić myć jeść JGZa pomocą przedrostków utwórz po 5 czasowników pochodnych od każdego z podanych bezokoliczników.. Zwykłe pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. Skorzystaj ze wzoru.Askly | 1.za pomocą rożnych przedrostków utwórz 4. kanapka7777.. Oddziel w nich formant od podstawy słowotwórczej.. Dopisz po trzy wyrazy pokrewne.. Podkreśl w nich rdzenie.Zobacz 6 odpowiedzi na pytanie: za pomoca różnych przedrostków utworzcie po 3 czasowniki pochodne do : Pytania .. Zadanie 5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt