Przyporządkuj do postaci historycznych odpowiednie informacje

Pobierz

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.Przyporządkuj tym mapom odpowiednie tytuły, wstawiając w miejsca wykropkowane odpowiadające im liczby 1 - 5.. W 1953 r. został uwięziony przez władze komunistyczne, wolność odzyskał (.). Przyporządkuj postacie historyczne do odpowiednich partii 1) Ignacy Mościcki 2) Róża Luksemburg 3) Ignacy Daszyński 4) Roman Dmowski a) PPSD b) PPS c) Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne d) SDKP - Odrabiamy.plWybierz książkę.. A. Józef Bem, B. Giuseppe Mazzini, .. Przyporządkuj wymienione miejsca bitew do właściwych procesów historycznych, z którymi poszczególne starcia były związane.. Jan III Sobieski, Romuald Traugutt, Augustyn Kordecki, Stefan Czarniecki, Tadeusz Kościuszko, Józef Wybicki Ćwiczenie 2.. Dowódca wojska przed wyprawą wojenną.. W latach 1914-17 członek Legionów Polskich, a od 1918 roku zajmował wyższe stanowiska w Wojsku Polskim.. Zadanie.. Bitwa pod Kłuszynem.. atrybutów.. Postaci A. Bernard Zygier B. "Figa" Walecki C. Andrzej Radek Informacje 1.. Historia i społeczeństwo, Zeszyt ćwiczeń.. Ludwik Filip Ludwik Napoleon Bonaparte • Franciszek Józef I. Lajos Kossuth Karol Albert • Przywódca powstania na Wegrzech.. Józef Cyrankiewicz-D.. Od 1925 roku był w służbie liniowej.. Wpisz nazwisko i imię postaci w miejsca wykropkowane.Zad.1Przyporządkuj imiona bogów do odpowiednich..

rozwiązane 1 Przyporządkuj do postaci historycznych odpowiednie informacje.

Odpowiedz ,do którego bóstwa modliły się poszczególne osoby w starożytnej Grecji.. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży.. Przyporządkuj projekty reform Rzeczypospolitej do ich autorów.. (4 pkt) Przeczytaj uważnie tekst i wykonaj polecenia A, B i C. Przyporządkuj tym fragmentom odpowiednie osoby z podanej listy, wpisując imię pod cytowanym fragmentem.. Głosowanie w sejmie większością głosów.Przyporządkuj podane wydarzenia do epok historycznych, w których do nich doszło.. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Sedan, Gravelotte, Custoza, Magenta, Wörth, Sadowa, Solferino, Calatafimi .. • • d) Zaznacz informacje odnoszące się .KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE KONKURS HISTORYCZNY 2010/2011 10 Zadanie 12 (0-4 pkt) Przyporządkuj fragmentom biografii odpowiednie osoby z podanej niżej listy umieszczonej w ramce.. Dopisz obok wydarzeń odpowiednie postacie historyczne.Następnie uporządkuj zdarzenia chronologicznie, numerując je od 1 do 5 Powstanie państwa wielkomorawskiego - Opracowanie głagolicy - Przyjęcie chrztu przez Węgry Bitwa na Lechowym Polu - Przyjęcie chrztu przez Węgry -Centralna Komisja Egzaminacyjna.. • Generał, który stanął na czele rewolucji we Francji w 1830 r.przyporządkuj postaciom historycznym odpowiednie informacje Władysław Jagiełło Witold Urlich von Jungingen Paweł Włodkowic wielki mistrz zakonu krzyżackiego profesor prawa Akademii Krakowskiej wielki książę, dowódca wojsk litewskich król PolskiPrzyporządkuj królom Babilonii i Asyrii odpowiednie opisy 2010-09-25 11:58:43 KOrzystając z podręcznika, przyporządkuj biblijnym postaciom kobiet wydarzenia z ich życia istotne dla hitorii zbawienia..

Podpisz każdą z ilustracji przedstawiających postacie historyczne.

Polityk socjalistyczny, więzień Auschwitz.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Ich imiona i nazwiska wybierz z podanych w ramce.. Szlachecki bunt (rokosz) 2.. Jan III Sobieski A. jeden z wybitniejszych polskich wodzów, podczas potopu szwedzkiego prowadził ze Szwedami wojnę podjazdową B. kanclerz i hetman, bliski współpracownik króla Stefana BatoregoPoniżej zamieszczono fragmenty biografii wielkich postaci starożytności.. 5.Ćwiczenie 1.. Strona 59.. Stefan Czarnecki 2.. B. Zniesienie liberum veto.. Przyznanie chłopom wolności osobistej.. W 1945 r. wrócił do kraju i został wicepremierem w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej (.). Żeglarz przed wypłynięciem w rejs.. W roku 1932 roku został generałem brygady, a w cztery lata później - generałem dywizji.dopasuj do postaci odpowiednie informacje ;) POSTACIE 1 Kazimierz Pułaski 2 Jan Kiliński 3 Tadeusz Rejtan 4 Wojciech Bartos 5 Stanisław Małachowski DEFINICJE 1 Chłop , bohater bitwy pod Racławicami 2 Przewodniczył obradom Sejmu Wielkiego 3 Bohater wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych 4 Patriota , który próbował nie dopuścić do zatwierdzenia przez sejm pierwszego rozbioru 5 Szewc , który w czasie powstania Kościuszkowskiego dowodził ludem Warszawy w walce w wojskami .Podane postaci przyporządkuj do wydarzenia historycznego : a) Stefan Czarnecki b) Jan III Sobieski c) O. Augustyn Kordecki d) Stanisław Żółkiewski e) Karol Chodkiewicz f) Jerzy Lubomirski g) Bogdan Chmielnicki h)Zygmunt III Waza 1..

Określ,które imiona należą do postaci historycznych,a które-do greckich bogów.

Jan Zamoyski 3.. Wpisz w odpowiednią rubrykę tabeli literę oznaczającą dany pogląd.. • W wyniku Wiosny Ludów w 1848 r. zasiadł na tronie austriackim.. Aleksander Wielki, Hannibal, Marek Antoniusz, Justynian Wielki, Konstantyn Wielki, Juliusz Cezar .. Bo jeżeli głosujących było mniej niż sześć tysięcy, wynik […]Wpisz obok postaci historycznych odpowiednie informację: -Aleksander Wielopolski -Jan Matejko -Ludwik Mierosławski -Aleksander Apuchtin -Jarosław Dąbrowski -Kazimierz Badeni -Józef Piłsudski -Ludwik Waryński -Ignacy Daszyński -Róża Luksemburg -Teodor Berg -Michał Drzymała - Wincenty Witos -Roman Dmowski -Romuald Traugutt -Julian Marchlewski -Leopold Kronenberg.III.. 2009-01-17 16:36:55O 1948 do 1981 r. prymas Polski.. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu.. Podczas lekcji historii zaprotestował przeciwko "dopełnieniom" nauczyciela, .Przyporządkuj do postaci odpowiednie informacje.. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie.. Powstanie kozackie.. Poeta przed przystąpieniem do .Komentarz do zadań z historii 5 Zadanie 2.. (kardynał richelieu i kardynał mazarin).. 2012-02-08 15:26:17Przyporządkuj królom Babilonii i Asyrii odpowiednie opisy 2010-09-25 11:58:43; KOrzystając z podręcznika, przyporządkuj biblijnym postaciom kobiet wydarzenia z ich życia istotne dla hitorii zbawienia..

Wstaw znak "X" w odpowiednie miejsca w tabeli.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku.. Stanisław Mikołajczyk - B. Premier rządu RP na uchodźstwie.. Imperium Aleksandra Wielkiego w roku jego śmierciPrzyporządkuj do symboli literowych, którymi oznaczono postacie (A-C), odpowiednie cyfry wybrane spośród 1-4, którymi oznaczono informacje o nich.. Postępowanie […] było takie: Każdy otrzymywał skorupkę i pisał na niej nazwisko człowieka Tabliczkę zanosił na umówione miejsce na agorze […].. Ograniczenie liberum veto.. 2012-02-08 15:26:17; Podanym postaciom przyporządkuj związane z nim wydarzenia.. Tam najpierw archonci przeliczali całą ilość skorupek.. D. Zamiana pańszczyzny na czynsz.. Dopisz do każdego wydarzenia postać historyczną z nim związaną.Przyporządkuj do postaci odpowiednie informacje.. 1 osłabienie pozycji monarchii przez wojny wewnętrzne, 2 wzmocnienie władzy królów z dynastii burbonów, 3 podwyższenie podatków na prowadzenie wojny trzydziestoletniej, 4 odebranie hugenotom prawa do …Postacie historyczne.. Wydarzenie starożytność średniowiecze nowożytność A) bitwa pod Legnicą B) narodziny Jezusa Chrystusa C) unia w Krewie D) w ystąpienie Marcina Lutra Zadanie 10.. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt