Odmiana czasownika zwrotnego sich interessieren

Pobierz

W języku polskim mamy też takie czasowniki, jednak różnica polega na innej odmianie zaimka zwrotnego się przez osoby.. Partizip Perfekt.Czasowniki zwrotne w języku niemieckim.. Może to być, tak jak powyżej, odmiana w bierniku ( der Akkusativ) i wówczas zaimek zwrotny brzmi po polsku się.Dec 3, 2020Czasowniki z zaimkiem zwrotnym sich (się) to tzw. czasowniki zwrotne.. Liczba pojedyncza (Singular): ich interessiere (mich) - ja interesuję (się) du interessierst (dich) - ty interesujesz (się) er interessiert (sich) - on interesuje (się)rozwiązane • sprawdzone przez eksperta Odmiana czasownika zwrotnego interessieren sich fur Ich-mich.. Du-dich.. er,sie,es-sich.. Wir-uns.. ihr-auch.. sie,Sie-sich.. 1 Zobacz odpowiedź philips08xD ich interessiere mich du interessierst dich er, sie, es interessiert sich wir interessieren uns ihr interessiert euchsich fühlen - czuć się sich interessieren - interesować się sich kämmen - czesać się sich langweilen - nudzić się sich rasieren - golić się sich treffen* - spotykać się sich umdrehen - odwracać się sich umziehen* - przebierać się sich verlieben - zakochać się sich verspäten - spóźniać się sich waschen - myć się sich wundern - dziwić się UWAGA!Czasowniki zwrotne (reflexive Verben) składają się z czasownika i zaimka zwrotnego (Reflexivpronomen) się (sich) interesować się - sich interessieren zaimek zwrotny (Reflexivpronomen) "sich" w przeciwieństwie do polskiego "się" odmienia się przez osoby: Interesuję się sportem..

Odmiana zaimka zwrotnego w celowniku.

Odmiana czasownika lassen w .. niemiecki "sich interessieren" - odmiana czasownika Infinitiv niemiecki sich interessieren Partizip Präsens niemiecki sich interessierend Partizip Perfekt niemiecki sich interessiert Więcej informacji Odmiana "sich interessieren" Tłumaczenia dla "sich interessieren" Odmiana "sich interessieren" Indikativ Indikativ Präsens ich interessiere mich duZobacz -> odmiana zaimków zwrotnych po niemiecku - TUTAJ.. niemiecki.. Polski.. Betreffs 2: Moja .Przykład odmiany czasownika zwrotnego "cieszyć się" Ich freue mich - ja cieszę się Du freust dich - ty cieszysz się Er, sie, es freut sich - on, ona, ono cieszy się Wir freuen uns - my cieszymy się Ihr freut euch - wy cieszycie się Sie freuen sich - oni cieszą się Jak widać zaimek zwrotny sich jest tylko w 3 osobie liczby pojedynczej i mnogiej.sie, Sie - freuen sich - cieszą się [frojen ziś] W języku polskim, jak można zauważyć, zaimek zwrotny się w każdej z osób pozostał bez zmian.. [sich entscheiden]Odmiana zaimka zwrotnego na przykładzie czasownika "interesować się" liczba pojedyncza .. Odmiana czasownika interessieren sich w czasie teraźniejszym wygląda następująco: Liczba pojedyncza: ich - interessiere mich - interesuję się..

Odmiana czasownika zwrotnego i przykłady zastosowania.

wypoczywać - sich erholen.. Liczba mnoga: wir - interessieren uns - interesujemy się.Odmiana interessieren Odmiana interessieren, czasownika odmieniającego się regularnie (interesować) w czasie teraźniejszym Indikativ Präsens.. 30 gru 2017.. Wyróżniamy echte reflexive Verben oraz unrechte reflexive Verben!. W języku polskim się brzmi tak samo przy wszystkich formach osobowych, a w języku niemieckim zaimek sich odmienia się i większość form brzmi inaczej.W języku niemieckim czasowniki zwrotne to takie, które występują z zamkiem zwrotnym sich (się), który odmienia się razem z czasownikiem przez osoby.. du - interessiert dich - interesujesz się.. W języku niemieckim istnieje również odmiana zaimka zwrotnego w celowniku.Podobnie odmieniają się czasowniki: sich anziehen (ubierać się), sich ärgern (złościć się), sich aufregen (denerwować się), sich ausziehen (rozbierać się), sich kämmen (czesać się), sich waschen (myć się) i inne zwrotnym i na odwrót, np. uczyć się nie każdy czasownik zwrotny w języku polskim ma odpowiednik w niemieckim .Słownictwo Ćwiczenia Czasy Odmiana czasowników Przypadki Rzeczowniki i rodzajniki Przymiotniki Cyfry Zaimki.. Te pięrwsze są to czasowniki, które muszą zawsze posiadać zaimek zwrotny np. sich irren (mylić się), natomiast drugi typ czasowników zwrotnych to taki .Przykład odmiany czasownika zwrotnego: sich kämmen (czesać się) ..

"rasieren" - odmiana czasownika.

Forma Ihnen to zaimek osobowy w Dativie dla trzeciej osoby liczby mnogiej, a trzeba użyć zaimka zwrotnego.. (On interesuje się muzyką.). niemiecki.. (My zajmujemy się tym problemem.. Natomiast w języku niemieckim został odmieniony.. sie, Sie (oni, one, Pan, Pani, Państwo) freuen sich.. Arabski Chiński (Uproszczony) Angielski (brytyjski) Angielski (amerykański) Włoski Polski Rosyjski Hiszpański Turecki.Oct 19, 2020Czasowniki zwrotne w języku niemieckim - Ćwiczenia i testy interaktywne z języka niemieckiego.. Odmianie w języku niemieckim podlega zarówno przedrostek osobowy jak i czasownik.. dziękować - sich bedanken.. )Czasowniki zwrotne to czasowniki złożone z przedrostka osobowego - sich (sobie) i czasownika.. fühlen sichOto najczęściej używane niemieckie czasowniki zwrotne: Należy pamiętać, iż czasownik zwrotny w języku niemieckim nie zawsze jest czasownikiem zwrotnym w języku polskim.. Czasowniki zwrotne (tak jak już wspomniałam) zawierają zaimek zwrotny, który w języku niemieckim odmienia się przez osoby..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt