Przedstaw funkcje f(x)=-2x2+4x w postaci kanonicznej

Pobierz

Dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości .Przedstaw funkcję kwadratową f w postaci kanonicznej.. Question from @NemZesis - Liceum/Technikum - MatematykaWstawiamy to do wzoru na f (x) f (x) = -2 [ (x - 1)^2 - 1 - 3 ] f (x) = -2 (x - 1)^2 + 8 <============ postać kanoniczna c) Jest to pionowa prosta przechodząca przez wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji czyli - jak wynika z postaci kanonicznej - przez x = 1 Wzór osi symetrii: x = 1 d)Przedstaw funkcję f w postaci kanonicznej.. funkcja-kwadratowa-rozwiązania-zadań .Zadanie 2 Przedstaw wzór funkcji f w postaci kanonicznej.. Naszkicuj wykres i podaj miejsca zerowe tej funkcji.. Naszkicuj wykres i podaj miejsca zerowe tej funkcji.Przedstaw funkcję f(x) = -2x² + 4x w postaci kanonicznej.. Rozwiąż równanie: a) 2x2-x=0 b) 4x2 -20x +25 =0 c) 4x2+12x+9=0 Zad 3.Dana jest funkcja kwadratowa: f(x) = 2x^2-2x-4 a) wyznacz współrzędne wierzchołka paraboli b) wyznacz miejsca zerowe funkcji c) podaj współrzędne punktu przecięcia z osią OY d) podaj zbiór wartości funkcji e) odczytaj z wykresu, dla jakich argumentów funkcja jest rosnąca, a dla jakich malejąca f) odczytaj z wykresu, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie a .f(x)=-2x²-6x+1 Mozna zrobic korzystajac z gotowych wzorow ale mozna rowniez skorzystac ze wzorow skroconego mnozenia; (a+b)²=a²+2ab+b² ----- f(x)=-2x²-6x+1=-2(x²+3x-1/2) wyrazenie: x²+3x=(x+3/2)²-9/4 wie podstawiam do w/w f(x)=-2[(x+3/2)²-9/4 -1/2] f(x)=-2[(x+3/2)²-11/4 ] wymnoze f(x)=-2(x+3/2)²-11/2 wiec p=-3/2 q=-11/2 najlepiej zrobic szkic wykresu zaczynajac od wierzcholka .Jun 4, 2020Przedstaw w postaci kanonicznej trójmian kwadratowy y=2x2 -4x+1 2012-12-09 10:17:38; Zadania z funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej i ogólnej..

Przedstaw funkcję f(x) = -2x^2 + 4x w postaci kanonicznej.

Naszkicuj wykres tej funkcji i odczytaj z niego zbiór wartości.. Przesuwając odpowiednio parabolę y=x² lub parabolę y=-x² , naszkicuj wukres funkcji f .. Dodatkowo po współczynniku możemy określić, czy ramiona paraboli są skierowane do góry ( ), czy do dołu ( ).Sep 17, 20201) Dana jest funkcja kwadratowa określona wzorem f (x) = 2x2 - 4x + 6 a) przedstaw wzór funkcji w postaci kanonicznej b) przedstaw wzór w postaci iloczynowej c) naszkicuj wynik tej funkcji d) określ przedziały monotoniczności e) wyznacz wartość największej i najmniejszej tej funkcji w przedziale < -3 ; 2 > f) rozwiąż równanie f (x) = 1 g) rozwiąż nierówność f (x) > 4Zapisz wzór funkcji f w postaci kanonicznej.. Zadanie 1.. Odpowiedz 1 answer 0 about 6 years ago AAAAAA majfranek Expert Odpowiedzi: 23317 0 people got help Najnowsze pytania w kategorii Matematyka Rozwiązanie: Zacznijmy od wypisania współczynników liczbowych , i z danej postaci ogólnej: Teraz obliczymy deltę: Jako pierwszą wyznaczymy postać kanoniczną.. (x) = 2x2 - 4x - 2 przedstaw ją w postaci kanonicznej.Przedstaw funkcję kwadratową w postaci kanonicznej i iloczynowej o ile istnieje robert: a)γ=2x 2 +2x−4 b)y=x 2 −4x+5 1 cze 19:33. picia: licz Δ .. 2 +1 y=x 2 −6x+10 2.Przedstaw funkcję kwadratową w postaci kanonicznej, podaj współrzędne wierzchołka: a) y=x 2 : −8 : p= =−4 : 2 : −88 : q=Witam proszę o pomoc w rozwiązaniu tej pracy domowej, ciągle wychądzą mi dziwne wyniki :/ Zad 1..

Zadanie 6 Przedstaw funkcję f(x)=-2x^2+4x w postaci kanonicznej.

Naszkicuj wykres i podaj miejsca zerowe tej funkcji.. Przekształć wzór funkcji na postać kanoniczną i iloczynową.. f(x)=x^2-4x-3 źródło: Przedstaw funkcję f w postaci kanonicznej.. Naszkicuj wykres funkcji f i podaj jej zbiór wartości.. Naszkicuj wykres i podaj miejsca zerowe tej funkcji.. Wyznaczamy współrzędne wierzchołka tej funkcji.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przedstaw funkcję kwadratową w postaci kanonicznej : f(x)= -2x(do potęgi 2) -4x -3Dana jest funkcja kwadratowa opisana wzorem f(x) = 2x2 - 4x - 2 przedstaw ją w postaci kanonicznej.. Do tego celu musimy obliczyć : oraz : Teraz możemy już zapisać postać kanoniczną: Teraz .Jeżeli znamy postać ogólną funkcji kwadratowej, to możemy obliczyć współrzędne i ze wzorów: Zaletą postaci kanonicznej jest to, że widać z niej od razu współrzędne wierzchołka paraboli.. Narysuj jej wykres ,podaj zbiór wartości i przedziały monotoniczności.. (7pkt)Funkcję f x =2 x 2-7x+3 przedstaw w postaci kanonicznej i iloczynowej.. - Odrabiamy.pl Matematyka - liceum Przedstaw funkcję f (x) = -2x^2 + 4x w postaci kanonicznej.. (4pkt)Rozwiąż nierówności.. Dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości niedodatnie.. Dla jakich argumentów funkcja ƒ przyjmuje wartości ujemne, a dla jakich większe od 2. wykresem funkcji ƒ(x)=x²+bc+c jest parabola o wierzchołku w punkcie W(-2,2).Wyznacz wspóczynnik b i c oraz zapisz wzór funkcji w postaci kanonicznej.Zadanie: przedstaw funkcję w postaci kanonicznej Rozwiązanie:czytaj 2 jako quot do kwadratu quot przedstaw funkcję w postaci kanonicznej a f x 2x 2 3x 1 2 x 2 3 2 x 1 2 x 3 4 2 2 9 16 1 b 2 x 3 4 2 17 8 b b f x x 2 2x 3 x 1 2 1 3 b x 1 2 4 b przedstaw funkcję w postaci ogólnej a f x 4 x 2 2 6 4 x 2 4x 4 6 4x 2 16x 16 6 b 4x 2 16x 10 b b f .Zadanie: przedstaw w postaci kanonicznej trójmian kwadratowy Rozwiązanie:postać kanoniczna mówi nam o jaki wektor o współrzędnych p,q przesunąć wykres w tym wypadku y 2x 2 y 2 x p 2 q 2 x 2 2px p 2 q 2x 2 4px 2p 2 q z tego 4p 4 to p 1 dalej 2p 2 q 1 to 2 q 1 zatem q 1 czyli wykres w tym wypadku y 2x 2 przesuwamy o wektor o współrzędnych 1, 1 czyli o 1 w prawo po osi ox i o 1 po osi .1..

źródło: Przedstaw funkcję f (x) = -2x^2 + 4x w postaci kanonicznej.

Dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości niedodatnie?. Dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości niedodatnie?. 2010-10-08 19:31:18; Sprowadź do postaci kanonicznej 2013-09-08 14:09:08; Przedstaw w postaci iloczynowej y= 4x ^2+5x+1 2012-05-21 17:17:541.przedstaw funkcję ƒ(x)=2x²+2x-4 w postaci iloczynowej 2,naszkicuj wykres funkcji ƒ(x)=4/3x-2.. Dla j - Pytania i odpowiedzi - Matematyka .. - liceum.. Bardzo, bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu :}Przykład 1. postać-kanoniczna-funkcji.. Naszkicuj wykres i podaj miejsca zerowe tej funkcji.. Dana jest funkcja y=2x2-4x-6 ,zapisz jej wzór w postaci kanonicznej, iloczynowej oraz narysuj wykres parabole.. a) f(x)=x^2+8x+18 b) f(x)=x^2-4x .. f(x)=-2x^2+4x-2 a=-1 a<0 ramiona paraboli skierowane w d .funkcje kwadratową sprowadź do postaci kanonicznej Dominika: Dana jest funkcja kwadratowa w postaci ogólnej; f(x)= 2x 2 −4x+12.. Przedstaw funkcję kwadratową f w postaci kanonicznej oraz podaj współrzędne wierzchołka paraboli będącej jej wykresem.. 2016-01-12 19:43:39; Do wykresu funkcji kwadratowej f(x)=x2+bx+c należą punkty A i B. Zapisz wzór funkcji f w postaci kanonicznej i iloczynowej.Czy ktoś wie jak to zrobic?. liceum-klasa-1.. c) f (x)=x²+10x+26.Matematyka - liceum Przedstaw funkcje kwadratową w postaci kanonicznej a) f (x) = 2x^2 - 6x + 9 b) f (x) = x^2 + 2x c) f (x) = 4x^2 + 4x - 3 d) f (x) = ..

... Przedstaw wzór funkcji f w postaci kanonicznej.

Aga 167342 10 Polub to zadanie a) Dana jest funkcja f (x) = 2x 2 -6x + 9.. Przedstaw funkcję f(x) = -2x^2 + 4x w postaci kanonicznej.. Matematyka.. Naszkicuj wykres tej funkcji i odczytaj z niego zbiór wartości.. 2016-05-21 15:42:23Naszkicuj wykres funkcji kwadratowej f (x)=-x²+4x a następnie : a) podaj zbiór wartości funkcji f b) wyznacz argumenty , dla których funkcja f przyjmuje wartości dodatnie; c) napisz równanie prostej będącej osią symetrii wykresu tej funkcji; d) przedstaw wzór funkcji f w postaci kanonicznej ; e) przedstaw wzór funkcji f w postaci .Przedstaw wzór funkcji f w postaci kanonicznej f(x)= -2x/-x+1 2014-11-05 17:18:34; trójmian kwadratowy rozłóż na czynniki liniowe: a)x^2-9x+18 b)3x^2-4x c)9x^2-1 d)x^2-4x +4 e) 4x ^2+ 4x +1 pomóżcie!. a) f (x)=-x^2+4x-4 b)f (x)= x^2+6x c)f (x)= 2x^2-4x+4 +0 pkt..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt