Przystosowanie ryb do życia w wodzie

Pobierz

Ustny opis wybranej ryby.. Płetwy umożliwiają sterowaniem ciałem, utrzymanie właściwej pozycji (grzbietem do góry), zmiany kierunku ruchu czy zatrzymanie się w miejscu.1.Przystosowanie ryb do życia w wodzie: -skrzela (wymiana gazowa) - płetwy (utrzymywanie równowagi) - łuski pokryte śluzem (ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi) -pęcherz pławny (umożliwia przebywanie na określonej głębokości) 2.Rozmnażanie ryb: - samica składa do wody ikrę, - następuje zapłodnienie przez samca, - rozwija się narybek, - zapłodnienie występuje po za .U wielu ryb pęcherz pławny pełni różne dodatkowe funkcje, m.in. służy do wydawania dźwięków (kulbinowate), oddychania (dwudyszne), reagowania na zmiany ciśnienia U ryb występuje również związany z układem oddechowym pęcherz pławny, otwarty lub zamknięty, pełniący funkcję regulacyjną przepływu gazów bądź hydrostatyczną, ułatwiającą poruszanie się w wodzie w płaszczyźnie pionowej.w strefie wód głębinowych - leszcze i brzany.. Wyślij pocztą e-mail Wrzuć na bloga Udostępnij w usłudze Twitter Udostępnij w usłudze Facebook Udostępnij w serwisie Pinterest.. Ryby toni wodnej są zwykle srebrzyste, połyskujące.. Ryby szybko pływające mają ciało wydłużone i opływowe.. rodzajem dna, temperaturą oraz natlenieniem wody.. Najważniejsza rolę w lokomocji odgrywa płetwa ogonowa, która jest główną siłą napędową ryby..

Przystosowanie ryb do życia w wodzie.

- narządy oddechowe: skrzela.. - narządy oddechowe: oskrzela - mają łuski ułożone dachowato - śluz zmniejszający tarcie - struna grzbietowa ciemniejsza od brzusznej - ubarwienie ochronne, obronne, odstraszające - płetwy : ogonowa, grzbietowa odbytowa parzyste: brzuszne piersiowe - nieruchome połączenie głowy z tułowiem - opływowy kształt ciała - oczy bez powiek Budowa wewnętrzna:-pęcherz pławny - produkcja dużej ilości gamet - zapłodnienie zewnętrzne-są .PRZYSTOSOWANIA W BUDOWIE WEWNĘTRZNEJ RYB DO ŻYCIA W WODZIE: -skrzela umożliwiają pobieranie tlenu z wody.. Z tego powodu ryby zanurzone w wodziew porównaniu do zwierząt lądowych są "lżejsze" o masę wypartej wody.. Barwa ryb dennych, czy tez mieszkających w mulistych, mętnych wodach jest zwykle szara lub brunatna.• pozwalają na zatrzymywanie się w miejscu.. Lekcja live z biologii o 10:30 transmitowana na żywo dla uczniów klasy 2 liceum ogólnokształcącego.. Ryby - "najbardziej wodne" z kręgowców są doskonałym przykładem pierwotnego przystosowania do życia w wodzie.. - mają łuski ułożone dachowato.. Do ssaków morskich zaliczamy: -walenie -syreny -ssaki płetwonogie (foki, uchatki i morsy -dwa gatunki wydr: wydra morska, wydra patagońska Ssaki morskie Grupa ta obejmuje ponad sto gatunków ssaków wywodzących się od przodkówPRZYSTOSOWANIE RYB DO ŻYCIA W WODZIE o marca 01, 2017..

1.Przystosowanie ryb do życia w wodzie.

Czytanie różnych tekstów i zebranie ich na podstawie najważniejszych informacji o rybach.. - ubarwienie ochronne, obronne, odstraszające.. Karta pracy.. Przystosowanie ryb do życia w wodzie.. - płetwy.. -pęcherz pławny (u ryb kostnoszkieletowych) zapewnia rybie utrzymanie równowagi, pęcherz jest cienkościennym workiem wypełnionym mieszaniną gazów (ok. 90% stanowi azot, reszta to tlen i dwutlenek węgla) zmiana wielkości pęcherza (regulowana .Przystosowanie do życia w środowisku wodnych stanowi często barwa ciała, dostosowana do zwykle do tła otoczenia i związana z siedliskiem.. Karta pracy ucznia Zadanie 1 Zaznacz na schemacie elementy budowy zewnętrznej ryby.. W zależności od ryb, które dominują w danym odcinku rzeki, wyodrębniono 5 głównych krain: krainę pstrąga, lipienia, brzany, leszcza i krainę jazgarza.Przystosowanie do życia w wodzie.. Kształt ciała ryb zależy od warunków, w których żyją.. Skrzela - bardzo wydajny narząd o dużej powierzchni wymiany gazowej umożliwiają oddychanie tlenem znajdującym się w wodzie.Przystosowanie ryb do życia w wodzie..

9.Przystosowanie ssaków morskich do życia w wodzie.

A. odbycie przynajmniej raz w życiu pielgrzymki do Medyny B. dawanie jałmużny na rzecz ubogich i potrzebujących C. przestrzeganie ścisłego postu w całym roku D. publiczne głoszenie wyznania wiary.. śluz łuski płetwy parzyste płetwy nieparzyste płetwa ogonowaNoc nam ostatka przeszkodziła i to, że uchodząc, okrutnie się bronią czyniąc najwspanialszą w świecie rejteradę Janczarów swoich odbiegli w aproszach, których w nocy wyścinano, bo to była taka hardość i pycha tych ludzi, że kiedy się jedni z nami bili w polu, drudzy szturmowali do miasta; jakoż mieli czym co począć.. Żyjące wśród podwodnych skał i roślin są spłaszczone.Przydatność 75% Przystosowanie ryb do życia w wodzie.. Przystosowanie ryb do życia w wodzie.. - śluz zmniejszający tarcie.. utrzymywania wybranej pozycji ciała, a u ryb latających umożliwia wykonywanie lotów ślizgowych ponad powierzchnią wody.. Płetwy dzielimy na • Parzyste a) Brzuszna - służy do .. Organizmy są przystosowane do przeciwstawienia się siłom szybko płynącej wody: glony i mchy przytwierdzają się do kamieni; ciało ryb jest silnie umięśnione, wydłużone; przyssawki u larw niektórych owadów, np. meszek, umożliwiają przyczepienie się do kamieni.Przystosowanie ryb do życia w wodzie - krótki wykład nauczyciela; - poszukiwanie informacji w podręczniku..

Poprowadzi ją naucz...Pierwotne i wtórne przystosowanie kręgowców do życia w wodzie.

-- ogonowa, -- grzbietowa.Ryby posiadają płetwy (fałdy skórne rozpięte na kostnych lub chrzęstnych promieniach), dzięki którym mogą przemieszczać się w wodzie.. • posiadają wygląd wioseł i nadają się do wiosłowania.. Piersiowe - służą do utrzymywania równowagi iPoprawnie: płetwy brzuszne są parzyste, płetwa grzbietowa i odbytowa stabilizują rybę, łuski chronią ciało, łuski i śluz zmniejszają opór wody, linia naboczna odczuwa prądy wody, pokrywy skrzelowe osłaniają skrzela, oczy dostosowują ostrość widzenia do odległości (akomodacja), płetwa ogonowa służy do sterowania, płetwy piersiowe i brzuszne wiosłują, ucho wewnętrzne .. "Ciało zanurzone w wodzie pozornie traci na wadze tyle, ile waży wyparta przez nie woda".. - struna grzbietowa ciemniejsza od brzusznej.. Stąd w wodach mórz i oceanów mogą żyć największe i najcięższe znane nam zwierzęta.SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II TEMAT DNIA: PRZYSTOSOWANIE RYB DO ŻYCIA W WODZIE TREŚĆ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH: Cechy charakterystyczne ryb i środowiska ich życia.. - obserwacja ryby znajdującej się na stojaku - obserwacja preparatów anatomicznych ryb-obserwacja łusek karpia A2,A3,A4,C1, C4, - omawia zagadnienie; Opisz przystosowanie ryb do życia w wodzie.. około 6 godzin temu.. Ryby w wodach płynących są przystosowane do życia w poszczególnych odcinkach biegu rzek i strumieni , różniących się m. in.. Zadanie 2 Połącz strzałkami elementy budowy ciała ryby z pełnioną przez nie funkcją.. Jest to metoda zmuszająca każdego ucznia w klasie do aktywnej pracy.ilość tlenu rozpuszczonego w wodzie, prędkość przepływu wody..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt