Wzór planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2019

Pobierz

Kto jeszcze zaczyna wraz ze mną mianowanie?. rozpoczyna staż na dyplomowanie powinien mieć przepracowany rok od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (zgodnie z przepisami Ustawy Karta Nauczyciela Dz.U.. Do pobrania poniżej: Wniosek o rozpoczęcie stażu - mianowanie.. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęćPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. DANE OSOBOWE: Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Paulina Lasota Nazwa placówki: Stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego Posiadane kwalifikacje: 2. ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. data rozpoczęcia stażu: 1.09.2019 r. data zakończenia stażu: 31.05.2022 r.zwiazku zawodowego.. §8 ust.. Opracowanie: Anna KiełbPrezentacja zawiera stan prawny odbywania stażu, powinnosci i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego i przykładowe działania.. Wzor wniosku o podjecie postepowania kwalifikacyjnego na stopien nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli, ktorzy.. zakonczyli staz po dniu 31 sierpnia 2018 r. oraz dyrektorow szkol.. 1 1,0 (2019-10-02) Przedstawiam plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na dyplomowanego..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.

Nauczyciel, który we wrześniu 2021r.. W bonusie załączam też Wniosek do Dyrektora o rozpoczęcie stażu.. Doskonalenie wiedzy i umiejętności związanych z obowiązującymi dokumentami i aktami prawnymi w oświacie.. Plan dołączony do wniosku Plan dołączony do wniosku Zatwierdzenie przez dyrektora 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwrot do korekty (w formie pisemnej), pieczątka, podpis dyrektora, datanauczyciela.. ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr ……………………………….PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r.. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 26.07.2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (2021-09-18) Publikacja zawiera plan rozwoju zawodowego według wymagań z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego - 2021r.

Rozpoczęcie stażu: 01.09.2019 r. Zakończenie stażu: 31.05.2022 r.PRZYKŁADOWY-PLAN-ROZWOJU-ZAWODOWEGO-NAUCZYCIELA-KONTRAKTOWEGO.. Poniżej przykładowe zapisy z planu rozwoju (nie jest to cały dokument), oczywiście proszę wziąć pod uwagę inne terminy i zadania zgodne z Państwa pracą i specyfiką szkoły.. poz.2215 ze zm.).Dzień dobry, proszę o wzór Planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego oraz mianowanego, obowiązujacy od 1 września 2019 r. Szanowni Państwo, zamówione dokumenty zostały właśnie opublikowane na naszej stronie: ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA nauczyciela ………….. Szkoły Podstawowej im.. DANE OSOBOWE Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: mgr Wioleta Kulig Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowaplanu rozwoju zawodowego Złożenia planu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.. 09.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na dyplomowanego ze zmianami na dzień 1 września 2019r.Przedstawiam Państwu materiały na temat planu rozwoju nauczyciela mianowanego starającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. stan na 30 wrzesnia 2019 r.Art.. 9g ust.. Okres stażu: 01.09.2019 - 31.05.2022.. Czas trwania stażu - 2 lata 9 miesięcy..

skladaja odpowiedni wniosek o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego z mocy prawa.

Przypominam, że na złożenie wniosku wraz z planem macie czas do 14 września.. Przykładowy wniosek 2021. nauczyciel wspomagający.. mgr Małgorzata Karolewska.. STAŻ: Opiekun stażu: Dyrektor placówki:Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego stan prawny od 1 września 2019r.. Październik 2017r.. Otwórz dokument Anna KiełbPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu: 01.. Tutaj zazwyczaj przyszly nauczyciel mianowany.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - Pan W. Furgała Wniosek o podjecie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt