Karta pracy czasy czasownika

Pobierz

Czas przyszły Data: 17.12.14 Nauczyciel: Krystyna Popyk school.karpaty.info (032) 253-15-13, facebook: Karpaty.info School (067) 513-24-85 .. Zadanie polega na tym, by za pomocą strzałek dojść do odpowiedniego czasownika i .Język polski, Karty pracy Karta pracy - czasownik 1.. Czasownik odpowiada na pytania: ………………………………….. ……………………………………………………………………….. 4.Title: X_Czasowniki Author: Malgorzata Smolinska Created Date: 9/26/2016 1:26:11 PMKarta pracy Co już wiemy o czasowniku?. Czasy w języku polskim.. Wybierz jeden, dowolny czasownik z ćw.. Siedzą w pokoju i oglądają bogato ilustrowany atlas o .Czasownik w formie osobowej odmienia się przez liczby i osoby.. - Umiesz wskazać czasowniki w tekście.. Liczba pojedyncza 1 osoba - ja (rysuję, czytam, piszę, idę) 2 osoba - ty (rysujesz, czytasz, piszesz, idziesz) 3 osoba - on, ona, ono (rysuje, czyta, pisze, idzie) Liczba mnoga 1 osoba - my (rysujemy, czytamy, piszemy, idziemy) 2 osoba - wy (rysujecie, czytacie, piszecie, idziecie)Karta do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych wiadomości lub umiejętności, a także jako forma sprawdzianu wiadomości pod koniec trzeciej klasy.. Uzupełnij tabelkę: CZAS PRZESZŁY (WCZORAJ) o ro ił?. Czasy gramatyczne Sortowanie według grup.. Gramatyka.. Napisz te czasowniki z przeczeniem nie Czasownik Osoba Licz ba Czas Czasownik z przeczeniem nie idę robiliśmy ułożyli 3. przez tryby:CZASOWNIK - KARTY PRACY..

... KARTA PRACY - czasy czasownika, klasa IV.

Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematyką lekcji.. Odmieniaj tak, jakby czynność działa się w tym momencie.. Czasownik w zdaniu pełni funkcję …………………………….. wg .do kolorów.. Jan 23, 2022Karta pracy, edukacja wczesnoszkolna Czasowniki Czasowniki występują w trzech czasach: przeszłym, teraźniejszym i przyszłym.. - Potrafisz określić czasy czasowników.ćwiczenia, podręcznik, tablica poglądowa, karta pracy ucznia.. w czasie teraźniejszym .następujące czasowniki: BYĆ, MYŚLEĆ, CZUĆ, UMIEĆ, ROZUMIEĆ.. Formy czasów można określić tylko w trybie orzekającym.. Po sprawdzeniu zgodności zapisu z poleceniem rozdajemy uczniom karty pracy.. Niektórzy nawet mieli przyjaciół zupełnie podobnych do Puchatka.. CZAS PRZYSZŁY (JUTRO) o ędzie ro ił?Karta pracy 10/2 (poz. 2) - Czasowniki (tematyka wielkanocna) Karta pracy 58/4 (poz. 2) - Postanowienia na nowy rok szkolny uzupełniamy zdania, piszemy własne postanowienia; Karta pracy 62/4 (poz. 2) - Prawidłowe formy czasowników formy typu: poszedłem, wyszedłem, odszedłem (nie: "poszłem") Karta pracy 63/2 (poz. 2) - Wspominamy ferie zimowe czasownik - czas teraźniejszy i przeszły; Karty pracy zest..

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa.5.

Zapisz podane czasowniki w odpowiednich miejscach tabeli.. Etykiety: Czasownik , Język Polski , Karty pracy.· tworzy bezokoliczniki od osobowych form czasownika i odwrotnie, 3.. Świat znał Kubusia Puchatka od dawna.. Klasa 4 Polski.. Podkreśl na czerwono czasowniki.. Zwróć szczególną uwagę na odmianę dwóch ostatnich.. Klasa 3 Angielski Gold Sparks 3.. CZAS TERAŹNIEJSZY (TERAZ) co robi?. Określ i zapisz czas wykonywanych czynności.. Z podanego tekstu wypisz czasowników i określ ich formę gramatyczną.Czasy czasownika - karta pracy 1.. Pamiętajcie, że każdy wasz wkład pracy jest przeze mnie pozytywnie oceniany.. 2.Czasownik - czasy - 3 czasy - czasownik - Czasownik - czasy - Czasownik - czasy - Czasownik - czasy - Czasownik - czasy - Czasownik - czasy - CZASOWNIK - CZASY .. kl. 4 Odkryj karty.. Pobierz (doc, 35,0 KB) .. Nie można określić formy rodzaju .. Przebieg lekcji Faza przygotowawcza 1.. Formę Partizip Perfekt czasowników rozdzielnie złożonych tworzy się dodając przedrostek ge- między przedrostek czasownika a jego formę właściwą, następnie dodając do tematu czasownika końcówkę -t. .KARTA PRACY DLA KLASY 4A Części mowy: rzeczownik, przymiotnik, czasownik, przysłówek 1.. Sprawdza umiejętność przekształcania zdania - wykonywania czynności w określonym czasie (zmiana czasu czasownika)..

To, czym się dzisiaj zajmiemy, to tryby czasownika.

Metody pracy: praca z podręcznikiem, kartą pracy, ćwiczenia praktyczne przy tablicy interaktywnej 4.. Do podanych czasowników w czasie przeszłym dopisz czasowniki w czasie teraźniejszym i przyszłym.. NACOBEZU: - Potrafisz powiedzieć co to są czasowniki i na jakie pytania odpowiadają.. Następnie wypisz tylko rzeczowniki w liczbie mnogiej i określ ich przypadek i rodzaj.. Środki dydaktyczne: podręcznik "Słowa z uśmiechem", tablica interaktywna, karty pracy 5.CELE: - powtórzycie wiadomości o czasownikach, - poznacie czasy w jakich występują czasowniki.. Nauczyciel razem z uczniami powtarza wiadomości dotyczących czasownika.Karta pracy ucznia.. 2 i ułóż z nim zdanie.czasownik.karta.pracy.kl.4.karty.pracy.dla.doc Rozmiar 75 KB Fragment dokumentu: imię i nazwisko………………………………………………………………………………………, data……………… Wśród podanych wyrazów podkreśl nieosobowe formy czasownika, czyli bezokoliczniki biegać, czytałam, kość, robić, móc, drgnął, podkreślać Od podanych form czasowników utwórz bezokoliczniki wiozę — wiedzie —liczba pojedyncza, czas przeszły: czytałem, czytałeś, czytał, czytała, czytało, liczba mnoga, czas przeszły: czytaliśmy, czytaliście, czytali, liczba pojedyncza, czas przyszły: będę czytał, będziesz czytał, będzie czytał, liczba mnoga, czas przyszły: będziemy czytali, będziecie czytali, będą czytali..

68 (poz. 3) - karty 4 i 8Karta pracy -czasownik Drogi uczniu!

Dom nasz stał na górze w lesie.. Sprawdza umiejętność określania czasu podanego czasownika .Czasownik.. KLASA 5 polonistka z duszą Czasownik - powtórzenie wiadomości Bezokoliczniki i formy osobowe Przeczenia "nie" - pisownia łączna lub rozdzielna Określanie liczby i osoby czasowników Czasy 4.00PLN - Dodaj do koszyka polonistka z duszą Zobacz wszystkie Materiały Baśniobór - stacje zadaniowe - zadania do lekturyCzas Perfekt - karta pracy do wykorzystania w szkole podstawowej (tylko słabe czasowniki).. Plik z chomika:Karta pracy, edukacja wczesnoszkolna Czasowniki Czasowniki odmieniają się przez osoby i liczby: Liczba pojedyncza Liczba mnoga 1 osoba Ja CZYTAM 1 osoba MY CZYTAMY 2 osoba TY CZYTASZ 2 osoba WY CZYTACIE 3 osoba ON, ONA, ONO CZYTA 3 osoba ONI, ONE CZYTAJĄ Uzupełnij tabelkę odpowiednimi odmianami czasownika: Liczba pojedyncza Liczba mnogaZanim zaczniesz rozwiązywać ćwiczenia z karty pracy nr 1, przypomnij sobie wiadomości z podręcznika do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły .. że nie zawsze można wskazać wszystkie formy danego czasownika.. Możesz wykonać kartę pracy i przynieść ją na najbliższą lekcję języka polskiego lub odesłać mi za pośrednictwem e-mail: lub messangera.. Czas przyszły prosty w języku polskim tworzy się identycznie, jak czas teraźniejszy - formalnie rzecz biorąc,Karta pracy zawierająca ćwiczenia utrwalające rozróżnienie czasownika w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym (prostym i złożonym) oraz ćwiczenia kształtujące, porządkujące zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu odmiany czasownika - ze względu na czas.. Odmiana czasowników to ……………………….. W podanym tekście podkreśl wszystkie rzeczowniki.. obejrzeli, naprawia, wykopią, malują, śpię , poszedł, złapie, odpoczywa, pomagała, przyniesie 3.. Określ osobę, liczbę i czas podanych czasowników.. Mieliśmy wtedy jeszcze mało lat.. Meals Sparks kl. 3 Brakujące słowo.. (czas przeszły) 2.. UMIEĆ Liczba pojedyncza Liczba mnoga 1. umiem 1. umiemy 2. umiesz 2. umiecie 3.. Pada deszcz, ale Asia i Ala miło spędzają czas..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt