Wyjaśnij dlaczego skóra gadów nie może uczestniczyć w wymianie gazowej

Pobierz

Wykonaj również ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str. 85 - 88.. - za poprawne wyjaśnienie, w jaki sposób tylko jeden z wymienionych elementów budowy skóry płazów umożliwia wymianę gazową.. Taka budowa świadczy o tym, że skóra gadów jest nieprzepuszczalna dla powietrza i wody, więc nie może uczestniczyć w wymianie gazowej.Wyjaśnij dlaczego skóra gadów nie może uczestniczyć w wymianie gazowej.. Na podstawie tekstu z podręcznika, odpowiedz na pytania (podręcznik stronaNapisz, dlaczego skóra gadów nie może brać udziału w wymianie gazowej.. Opisz sposób rozmnażania sie gadów.. Drodzy Uczniowie !. Naskórek jest suchy i silnie zrogowaciały, złuszczający się.. Zadaj pytanie.. Wyjaśnij dlaczego skóra gadów nie może uczestniczyć w wymianie gazowej +60 (1) .Najlepsza odpowiedź.. Zadania do wykonania:Klasyfikacja.. Naskórek czyli wielowarstwowy nabłonek powłokowy.. Wyjaśnij, jaką rolę odgrywa muzyka w teatrze, filmie i reklamie.Odpowiada w zeszycie na dwa pytania:1. wymień cechy gadów, które umożliwiają życie na lądzie 2.. Scharakteryzuj sposób rozmnażania się gadów.. !zad.1 Podaj trzy różnice w sposobie rozmnażania się płazów i gadów.. 2 Zadanie.. Wypisz trzy różnice w sposobach rozmnażania się płazów i gadów.. Ćwiczenia: s. 85 ćw1,2 s. 86 ćw.. - za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.. - za poprawne podanie dwóch cech skóry wraz z poprawnym wyjaśnieniem związku z wymianą gazową każdej z nich- Wypisz cechy gadów , które umożliwiają im życie na lądzie..

Wyjaśnij dlaczego skóra gadów nie może uczestniczyć w wymianie gazowej.

W skórze - brak gruczołów.. Najczęściej ten sposób sięga 10% całej wymiany gazowej, jednak np.: u skoczka mułowego stanowi nawet 36%.2.Wyjaśnij,dlaczego skóra gadów nie może uczestniczyć w wymianie gazowej.. Wskazówka Porównaj powierzchnię skóry oraz łączną powierzchnię pęcherzyków płucnych i na tej podstawie wyciągnij wniosek dotyczący intensywności wymiany gazowej przeprowadzanej przez oba narządy.W skórze płazów występują liczne gruczoły śluzowe, których wydzielina zapewnia jej wilgotność umożliwiającą wymianę gazową.. 4. Podaj trzy różnice w sposobach rozmnażania się płazów i gadów.. Płyty kostne - wytwory skóry właściwej.1.Wymień cechy gadów, które umożliwiają im życie na lądzie.. 3.Scharakteryzuj sposób rozmnażania się gadów.. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.. - Podaj trzy różnice w sposobach rozmnażania się płazów i gadów.. POWODZENIA!Skóra gadów jest sucha, silnie zrogowaciała, pokryta łuskami lub tarczkami, nieprzepuszczalna dla wody.. Dziennik PZg-Praca zdalna- znaczenie gadów.. Wyjaśnij dlaczego skóra gadów nie może uczestniczyć w wymianie gazowej Nie wysyła odpowiedzi do nauczyciela, wkrótce będzie do uzupełnienia karta pracy o płazach i gadach Czekam na prace : o dinozaurach oraz album gadów2) Składanie jaj w wodzie zwiększa prawdopodobieństwo wyklucia się z nich larw, dlatego rozwijają się one w wodzie..

Wyjaśnij, dlaczego skóra gadów nie może uczestniczyć w wymianie gazowej.

*Skóra jest naga okryra cienkim i niezrogowaciałym naskórkiem, dzięki temu tlen może przez nią dyfundować.. Identyczną drogę, tylko w przeciwnym kierunku, odbywa wytworzony w procesie oddychania dwutlenek węgla.. Przedstaw w postaci tabelki.. Wyjaśnij, dlaczego skóra gadów nie może uczestniczyć w wymianie gazowej.. W tradycyjnej linneuszowskiej klasyfikacji kręgowców gady wyodrębniano jako gromadę, do której zaliczano wszystkie owodniowce z wyjątkiem ptaków i ssaków.Jednak tak definiowana gromada gadów jest parafiletyczna, gdyż należą do niej przodkowie ptaków i ssaków, lecz obie te gromady nie są do niej zaliczane.Wyjaśnij pisemnie, dlaczego skóra gadów nie może uczestniczyć w wymianie gazowej.. Następna biologia za tydzień .POWODZENIA !. Nie wysyła pracy domowej do sprawdzenia Matematyka Temat: Prędkość, droga, czas -cz.2..

- Wyjaśnij dlaczego skóra gadów nie może uczestniczyć w wymianie gazowej.

Scharakteryzuj sposób rozmnażania się gadów.. Większość gadów jest jajorodna, występuje u nich zapłodnienie wewnętrzne.. Podaj trzy różnice w sposobach rozmnażania się płazów i gadów.. 2.Wyjaśnij, dlaczego skóra gadów nie może uczestniczyć w wymianie gazowej.. Wymiana gazowa u gadów zachodzi przez płuca.. Wyjaśnij, dlaczego skóra gadów nie.. 4 Zadanie.. 1 Zadanie.. Skóra jest silnie ukrwiona, co zwiększa efektywność wymiany gazowej.. odpowiedział (a) 03.10.2016 o 20:48: wszystkie gady mają gąbczaste płuca, tylko płazy .2.. Wykonaj kartkę do albumu ,, Płazy Polski" - na jednej kartce A4 wykonaj rysunek wybranego płaza,1.. 8 sty 2016, 18:28:37.. Skóra gadów nie może uczestniczyć w wymianie gazowej .Wyjaśnij dlaczego skóra gadów nie może uczestniczyć w wymianie gazowej co mogę napisać o układzie oddechowym na gazetkę szkolną Wypisz 3 przykłady DŁUGICH łańcuchów pokarmowych.Skóra gadów nie może uczestniczyć w wymianie gazowej, ponieważ ich ciało jest pokryte grubą, suchą skórą, w której znajdują się rogowe łuski i tarczki.. Skóra gadów nie może uczestniczyć w wymianie gazowej ponieważ jest ona chropowata i nie pokryta żadnym śluzem.. 4. Podaj 3 różnice w sposobach rozmnażania się płazów i gadów.Skóra gadów zbudowana jest z naskórka i skóry właściwej..

2 Wyjaśnij dlaczego skóra gadów nie może uczestniczyć w wymianie gazowej.

(Ćwiczeń z zeszytu ćwiczeń uczeń nie przesyła.). A poza tym gady mają workowate (krokodyle mają gąbczaste) płuca i nimi właśnie oddychają.. Rozmnażanie płazów Rozmnażanie gadów Po powrocie do szkoły sprawdzimy wykonanie zadań!. Zaloguj się.. Proszę o informację zwrotną od uczniów.Wymiana gazowa - proces, w czasie którego dochodzi do dyfuzji gazów i ich wymiany pomiędzy całym organizmem a jego otoczeniem (wymiana gazowa zewnętrzna) oraz pomiędzy płynami ustrojowymi a tkankami (wymiana gazowa wewnętrzna).Wymiana gazowa u organizmów fotosyntetyzujących jest związana z takimi procesami jak fotosynteza, oddychanie komórkowe i fotooddychanie, u organizmów .1 p. Opisz sposób rozmnażania się gadów.. Gady składają jaja na lądzie.Wyjaśnij, dlaczego u człowieka głównym narządem wymiany gazowej nie jest skóra, lecz pęcherzykowate płuca.. 3.Scharekteryzuj sposób rozmnażania się gadów.. Wyjaśnij, dlaczego skóra gadów nie może uczestniczyć w wymianie gazowej.. Gruczoły śluzowe - w śluzie rozpuszcza się tlen, co ułatwia jego dyfuzję.W wymianie gazowej odbywającej się za pomocą skrzeli i płuc wyróżnia się następujące etapy: etap I - pobranie tlenu przez narządy oddechowe, etap II - przenikanie tlenu do krwi, etap III - wymiana gazowa między krwią a komórkami.. 4.Podaj różnice w sposobach rozmnażania się płazów i gadów .. *skóra jest dobrze ukrwiona występuje tzn. obiek skórnyOprócz wymiany gazowej przez skrzela u ryb zachodzi oczywiście wymiana gazowa przez skórę.. Wymień cechy gadów,które umożliwiają im życie na ladzie.. Praca 4.. Strona 106.. Dlaczego skóra gadów nie może uczestniczyć w wymianie gazowej.. Przykładowe rozwiązania.. Nie wysyła pracy domowej do sprawdzenia 2.. 4.Podaj trzy różnice w sposobach rozmnażania się płazów i gadów.. W skład wchodzą jeszcze: łuski, tarczki, płyty rogowe oraz wytwory naskórka.. 1 Skóra gadów nie może uczestniczyć w wymianie gazowej, ponieważ jest Odpowiedź na zadanie z Puls życia 6 .. Puls życia 6 (Podręcznik, Nowa Era) Klasa: 6 szkoły podstawowej.. 3 Zadanie.. Odpowiada pisemnie na dwa pytania:1. wymień cechy gadów, które umożliwiają życie na lądzie 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt