Zbiór zasad etyki tradycji i zwyczajów łowieckich

Pobierz

Dziś dokument ten funkcjonuje pod nazwą Zbiór Zasad i Tradycji Łowieckich, można go znaleźć tutaj.Zbiór zasad etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich Łowiectwo jest szczególną dziedziną życia społecznego- łączy w sobie harmonijnie ochronę przyrody ojczystej i wykonywanie polowania, walor kulturalno- oświatowy i rekreacyjny, wartości wychowawcze i gospodarcze.. "Zbiór zasad etyki i tradycji łowieckich" Kolejną zmianą jest dodany wstęp "Pierwszym zaszczytnym przywilejem i powinnością myśliwego jest osobisty udział w ochronie zwierzyny i zagospodarowaniu łowisk, rzetelne przestrzeganie norm prawa i etyki łowieckiej oraz pełne podporządkowanie się wymogom dyscypliny organizacyjnej.. 3.Opis produktu Zbiór Zasad Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich.. Przynależność do Polskiego Związku Łowieckiego jest świadomie i .7 zł: IWZZ 1987 8 31s.rys.opr.kart.nowII - ogłoszenie w kategorii Książki i Podręczniki Pozostałe w miejscowości SzczecinInformacje o ZBIÓR ZASAD ETYKI TRADYCJI I ZWYCZAJÓW ŁOWIECKICH - w archiwum Allegro.. Etyka w szkoleniu myśliwych .. Należy te inicjatywy rozwijać i kultywować.. ZBIÓR ZASAD ETYKI TRADYCJI I ZWYCZAJÓW ŁOWIECKICH.. Normy etyczne a prawodawstwo polskie 5.. Data zakończenia 2019-05-08 - cena 15 zł .. ZBIÓR ZASAD ETYKI.. DOBRY, MIĘKKA OPRAWA.. "Zbiór Zasad Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich", opracowany przez Komisję Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego, Wydanie w Polsce "Zasad.".

Zbiór zasad etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich.

Myśliwi zorganizowani w Polskim związku Łowieckim realizują cele polskiego łowiectwa.. My śliwi zrzeszeni w Polskim Zwi ązku Łowieckim realizuj ą w sposób świadomy i dobrowolny jego zadania statutowe oraz przyjmuj ą na siebie obowi ązki etyczne.. Myśliwy postępuje zgodnie z obowiązującym prawem łowieckim, a także przestrzega przepisów statutowych i regulaminowych.. 32 strony.. Myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim realizują w sposób świadomy i dobrowolny jego zadania statutowe oraz przyjmują na siebie obowiązki etyczne.. Stan: Nowy produkt .. Oprawa zeszytowa.. Wymiary: 107 x 145 mm.. Zobacz większe.. Europejski Kodeks Postępowania Myśliwego (Passeport du Chasseur Code de Comportement du Chasseur) z 1985 roku skierowany do państw należących do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.ZASADY ETYKI ŁOWIECKIEJ 1..

Etyka łowiecka jako zasada moralna myśliwego 6.

My śliwy post ępuje zgodnie z obowi ązuj ącym prawem łowieckim, a tak że przestrzega przepisów statutowych i regulaminowych.. 3.Komisję Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich Naczelnej Rady łowieckiej Przyjęty przez Naczelną Radę Łowiecką 6 czerwca 1992 r. Łowiectwo jest szczególną dziedziną życia społecznego- łączy w sobie harmonijnie ochronę przyrody ojczystej i wykonywanie polowania, walor kulturalno- oświatowy i rekreacyjny, wartości wychowawcze i gospodarcze.Zbiór zasad etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich Opracowany przez: Komisję Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich Naczelnej Rady łowieckiej Przyjęty przez Naczelną Radę Łowiecką 6 czerwca 1992 r.Zbiór zasad etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich Opracowany przez: Komisję Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich Naczelnej Rady łowieckiej Przyjęty przez Naczelną Radę Łowiecką 6 czerwca 1992 r.ZBIÓR ZASAD ETYKI, TRADYCJI I ZWYCZAJÓW ŁOWIECKICH Pierwszym zaszczytnym przywilejem i powinnością myśliwego jest osobisty udział w ochronie zwierzyny i zagospodarowaniu łowisk, rzetelne przestrzeganie norm prawa i etyki łowieckiej oraz pełne podporządkowanie się wymogom dyscypliny organizacyjnej.ZBIÓR ZASAD ETYKI, TRADYCHI I ZWYCZAJÓW ŁOWIECKICH Opracowany przez: Komisję Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich Naczelnej Rady łowieckiej Przyjęty przez Naczelną Radę Łowiecką 6 czerwca 1992 r.Przebiegowi polowania towarzyszy zachowanie zwyczajów łowieckich, a przede wszystkim pasowanie na myśliwego, podawanie "złomu", urządzanie pokotu i używanie sygnałów mysliwskich..

Zbiór zasad etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich Kodeks etyki łowieckiej CIC> UPOMINKI > KSIĄŻKI > Zbiór zasad etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich.

Data zakończenia 2017-04-22 - cena 50 złEtyka a prawodawstwo łowieckie 4.1.. ZASADY ETYKI ŁOWIECKIEJ 1.. Normy etyczne w prawodawstwie i deklaracjach międzynarodowych 4.2.. Tagi: Zbiór Zasad Etyki Tradycji i Zwyczajów Łowieckich.. "Tradycja łowiecka jest żywą tkanką; w wielu środowiskach myśliwych powstają nowe , oryginalne zwyczaje, które wzbogacają kulturę łowiecką i tworzą nasz wspólny dorobek.. Myśliwi zorganizowani w Polskim związku Łowieckim realizują cele polskiego łowiectwa.Zbiór Zasad i Tradycji Łowieckich stworzony przez Komisję Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego.. WYDAWNICTWO POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI 1986, I WYDANIE..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt