Studia podyplomowe zarządzanie w ochronie zdrowia

Pobierz

Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.. zarządzenie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego - studia podyplomowe.Jun 10, 2022Typ studiów Studia podyplomowe doskonalące.. Opis kierunku:Celem studiów podyplomowych - Zarządzanie w ochronie zdrowia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego jak i w zespole kreowania i wdrażania w procesie zarządzania na różnych szczeblach zarządzania efektywnych procedur zarządzania organizacją, jakością i finansami struktur systemu ochrony zdrowia.ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA Rozpoczęcie zajęć 9 października 2022 REKRUTACJA TRWA!. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.Podsumowując, każdy słuchacz kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia ma szanse zdobyć lub pogłębić wiedzę oraz umiejętności w zakresie prawa ochrony zdrowia oraz zarządzania działalnością leczniczą, a także jej finansowania.. Rodzaj studiów Podyplomowe.. Jakość i ryzyko w usługach .Studia oferują pozyskanie przez słuchaczy obszernej wiedzy menedżerskiej w obszarze ochrony zdrowia jak również umiejętności planowania strategicznego i budżetowania jednostek, sprawnego podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów organizacyjnych oraz skutecznego zarządzania zespołem.Wiedza zdobyta w trakcie trwania studiów podyplomowych "Zarządzanie w ochronie zdrowia" może być przydatna zarówno osobom pracującym w podmiotach, których działalność związana jest z ochroną zdrowia, jak i osobom, które swoją przyszłość łączą z sektorem gospodarki..

Prawo medyczne w ochronie zdrowia.

Podczas zajęć poruszane są takie zagadnienia, jak: prawo i ekonomia menedżerska, organizacja pracy i zarządzanie .celem prowadzonych zajęć jest zapoznania słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami w obszarze zarządzania podmiotami ochrony zdrowia, komparatystyką w zakresie oceny międzynarodowych rozwiązań w dotyczących polityki ochrony zdrowia i zarządzania podmiotami działającymi w tym sektorze, syntezy doświadczeń praktyków zarządzających podmiotami w sektorze …Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia 2050 (Specjalna zniżka dla Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego - 10%) Rekrutuj Jestem już zarejestrowany Dodane przez: - 19-06-2018 11:09, ostatnia modyfikacja: 07-06-2022 11:42Ramowy program studiów: W trakcie realizacji 2-semestralnych studiów Słuchacze uczestniczą w zajęciach o charakterze warsztatowym na podbudowie teorii przekazywanej w procesie kształcenia.. Rodzaj studiów: doskonalącePodyplomowe Studia Zarządzania organizacjami Ochrony Zdrowia Serdecznie zapraszam na kolejną edycję Podyplomowych Studiów Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia organizowanych przez Instytut Zarządzania.. Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia.. Ponadto studia te sprzyjają wymianie doświadczeń i nawiązaniu kontaktów branżowych.Zarządzanie w ochronie zdrowia Studia podyplomowe..

Etyka w jednostkach ochrony zdrowia.

Cele studiów - sylwetka absolwenta.. Pierwsza edycja studiów odbyła się w 1999 roku.Program studiów obejmuje dwa główne bloki tematyczne związane z: 1. zarządzaniem w ochronie zdrowia, 2. przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego.. Program studiów podyplomowychSTUDIA PODYPLOMOWE POKAŻ WSZYSTKIE Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Zarządzanie w ochronie zdrowia Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie: znajomości zagadnień związanych z ekonomią, finansami i rachunkowością dysponowania wiadomościami z obszaru etyki w ochronie zdrowia2 days agozarządzanie w podmiotach opieki zdrowotnej - studia podyplomowe.. Kierunek studiów ZarzadzanieII.. Czas trwania studiów: 2 semestry.. Forma studiów: e-learning (online) Cel: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zarządzania jednostkami leczniczymi i podmiotami działającymi w sektorze ochrony zdrowia.. Specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem.. Organizacja studiów jest bardzo wysoko oceniana przez uczestników trwających już edycji studiów.Studia podyplomowe "Zarządzanie w ochronie zdrowia" są formą studiów niestacjonarnych.. Uczestnicy studiów podyplomowych "Prawo medyczne z elementami bioetyki" zapoznają się z problematyką prawa medycznego w Polsce z punktu widzenia prawa, ochrony zdrowia, wykonywania zawodów medycznych, zarządzania podmiotami leczniczymi oraz w kontekście prawa Unii Europejskiej i transkulturowej opieki zdrowotnej.6 days agoRodzaj studiów STUDIA II STOPNIA..

Rodzaj studiów: studia podyplomowe.

Możesz w dowolny sposób dobierać parametry, takie jak: tematyka studiów, nazwa programu, miasto, województwo, uczelnia, status placówki.Cel Studiów.. Studia adresowane są do pracowników wszystkich form i struktur systemu ochrony zdrowia, a w szczególności do pracowników reprezentujących zawody medyczne wszystkich szczebli zarządzania zespołami bądź jednostkami organizacyjnymi systemu ochrony zdrowia, w tym do absolwentów WSNS .Kierunek studiów: Zarządzanie w ochronie zdrowia.. Certyfikat od Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej - STOMOZ dla programu kształcenia na kierunku studiów podyplomowych Zarządzanie ochroną zdrowia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (od maja 2007 roku).. Dla kogo.. Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!. Zajęcia odbywają się kolejno w czterech blokach tematycznych, w wyznaczonych średnio co dwa tygodnie terminach zajazdów (sobota i niedziela): Organizacja i zarządzanie, Ekonomika ochrony zdrowia, Polityka zdrowotna, Komunikacja społeczna.Absolwenci studiów podyplomowych MBA - Zarządzanie w Ochronie Zdrowia będą posiadać umiejętności rzeczowej analizy i tworzenia planów strategicznych, biznesplanów i projektów dla podmiotów z sektora ochrony zdrowia, opierając się na wiedzy z zakresu prawa, finansów i zarządzania.Studiuj za 407 zł miesięcznie..

zarządzanie w służbie zdrowia - studia podyplomowe.

Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne.. Zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień odnoszących się do zarządzania w ochronie zdrowia kładąc nacisk na: zapoznanie słuchaczy z prawnymi, organizacyjnymi i ekonomicznymi aspektami ochrony zdrowia w Polsce, .Studia podyplomowe - Prawo i zarządzanie w ochronie zdrowia Poniżej prezentujemy wyniki wyszukiwania programów podyplomowych według wybranych kryteriów.. Podstawy zarządzania w usługach medycznych.. Czas trwania 2 LATA (4 SEMESTRY) Specjalność przygotowuje do pracy w innowacyjnej gospodarce opartej na wiedzy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w .Oct 23, 2021 Studia adresowane są dla osób pełniących lub przygotowujących się do sprawowania funkcji .Ochrona zdrowia - studia podyplomowe Ochrona zdrowia grupa kierunków studiów podyplomowych stworzonych dla menedżerów podmiotów leczniczych lub innych organizacji związanych z ochroną zdrowia w warunkach szybko wzrastającej konkurencji na rynku usług medycznych.Studia na kierunku "Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia" jest realną pomocą i wyposaża uczestników w bardzo konkretne narzędzia, dzięki którym podmiot leczniczy ma szansę na stabilne funkcjonowanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt