Wybierz właściwe uzupełnienia i zapisz je w zeszycie

Pobierz

Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Środa, 25.03 2020 r. Praca z tekstem - ćw.. Prawdziwe zdania, które należy zapisać w zeszycie, to: pokaż więcej.. Podziel nazwy dolegliwości podane w ramce na dwie kategorie: illnesses (choroby) i injuries (urazy).. 1 strona 103.. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Odrabiaj swoje zadania domowe szybko i sprawnie.. Nadaj tytuł swojemu dziełu i podpisz się inicjałem, pseudonimem lub imieniem i nazwiskiem.. Zdania te oczywiście nie muszą się ze sobą łączyć.Zapisz w zeszycie.. Uwaga!. KROK 3.. 16 Zadanie.. KROK 4. .. Zilustruj wybrany fragment poetyckiego opisu burzy.. Ułóż (minimum) po 2 zdania o przeżyciach Mieszka II i 2 dotyczące Bezpryma, w których użyjesz zamieszczonych poniżej i wybranych przez Ciebie sformułowań.. - Jaka szkoda.. pokaż więcej.. 14 Zadanie.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-4.. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8Wybierz z ramki właściwe określenia i zapisz je w zeszycie przedmiotowym, zaczynając od słów: Trójkąty różnią się między sobą.. wielkością, liczbą boków, kształtem, liczbą kątów, liczbą wierzchołków, kolorem.. Zapisz - tutaj lub w zeszycie - wyrazy, które powstaną z podanych sylab.. W Polsce ukształtował się klimat umiarkowany ciepły przejściowy o cechach klimatu..

Wybierz właściwe odpowiedzi i zapisz je w zeszycie .

Porównaj swoje propozycje z propozycjami innych.Karta pracy - kl. V c Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu 5.. Ćwiczenia, str. 86, zad.. Naucz się słownictwa z dwóch tematów Vocabulary 1.powstały prawdziwe zdania o tobie.. Wykonaj zad.. 3 tak jak w .Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów.. Repetutorium ósmoklasistów zadanie 10/42 Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Wybierz jedno ze zdjęć i opisz w kilku zdaniach w zeszycie przedstawioną na wybranej fotografii sytuację.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Prawo Pascala zostało sformułowane.Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik wyd.. A7 str.68 - w której linijce znajdziesz odpowiedzi na .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 9 Zadanie.. 10 Zadanie.. A. ardzo lubił jeść wiśnie.. 8/91- uzupełnij zdania czasem Past Simple lub Present Perfect.. Wielokąty -czworokątyWybierz po jednym słowie z każdego ciągu wyrazów z poprzedniego ćwiczenia i ułóż z nimi zdania.. - Szczęściarz z ciebie!. ۞Udało mu się w jeden dzień _____ stajnię Augiasza nie oporządzaną od trzydziestu lat.. CD 1.037/91- wybierz właściwe słowa.. Prąd elektryczny.. Przed jego domem rósł wiśniowy sad.. Uzupełnij kartę poświęconą Heraklesowi..

E - wybierz właściwe słowo i zapisz je w zeszycie.

Znajdź w tekście fragmenty, które oddziałują na zmysł wzroku, słuchu i dotyku.. 17 Zadanie.. Ex.1 p.106 Połącz naukowców z ich osiągnieciami, zapisz całość w .Testing spot W zadaniach 1-4 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą (A, B albo C), zgodną z treścią ilustracji.. 4/92 - uzupełnij zdania czasownikami w formie czasu present simple.. 15 Zadanie.. 14 Zadanie.. Posłuchaj pięciu wypowiedzi i w zeszycie dopasuj je do zdań A-E .Ćw.. 9 Zadanie.. 11 Zadanie.. 11 Zadanie.. Proszę w tym tygodniu nie wysyłać na maila.. Wybierz odpowiedź A, B albo C, aby poprawnie uzupełnić luki (3.1-3.3).. Należy wybrać następującą odpowiedź i zapisać następujące zdanie: pokaż więcej.. Aby poprawnie wyznaczyć opór elektryczny żarówki, należy zbudować obwód elektryczny wg schematu.. 10 Zadanie.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. KROK 5.. Popatrz na obrazek.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Wybierz poprawne uzupełnienie zdania.. - Świetnie!. Praca na dwie lekcje 12.05. i 14.05.. Z jakiego powodu Dżeppetto wystrugał pajaca z drewna?D - połącz połówki zdań i napisz w którym okresie warunkowym są utworzone (0,I,II) - odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Z powodu koniuszka nosa świecącego jak dojrzała wiśnia.. Zostań ekspertem z danego przedmiotu, zarabiaj punkty, wygrywaj nagrody.D/90 Korzystając z niektórych wyrazów z ćwiczenia C uzupełnij zdania, odpowiedzi zapisz w zeszycie..

Wybierz poprawne uzupełnienie pytań 1-5 i zapisz je w zeszycie.

Wybierz właściwą odpowiedź i zapisz w zeszycie wraz z pytaniem.. Wykonaj pisemnie zadanie 4 str. 27.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Nowa Era.. 3 Przeczytaj tekst.. A2, A3 str.66 Wtorek, 24.03 2020 r. Wykonaj zadania w zeszycie ćw.. Prawidłowe zdania do zapisania w zeszycie to: A. Or 3.2 you sometimes۞Dogonił dzika z okolic Erymantu, który był _____ dla ludzi i zwierząt.. - Biedactwo!. Proszę o samodzielne napisanie w zeszytach jak brzmi liczba mnoga od podanych wyrazów (przypominam, że l. mnogą znajdziemy w słowniczku w podręczniku, który zaczyna się od str. 80, informacja o l. mnogiej rzeczownika jest zawsze po przecinku).Wybierz właściwe wyrazy i uzupełnij nimi 4 funkcje językowe, zapisz je w zeszycie i dopisz do każdej 2 wybrane wyrażenia.. Opór elektryczny.. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.. Zadanie premium.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .Wybierz poprawne dokończenie zdania, a następnie zapisz to zdanie w zeszycie.. 15 Zadanie.. Dlaczego majstra Antonio nazywano Wisienką?. pomyśleć - zdanie rozkazujące, zdanie pytające wykrzyknikowe, zdanie oznajmujące; zdać - zdanie pytające, zdanie rozkazujące, zdanie oznajmujące wykrzyknikowe; uciec - zdanie rozkazujące wykrzyknikowe, zdanie oznajmujące, zdanie .Słownictwo z tabelki jest w Quizlecie..

Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Zanotuj je w zeszycie w trzech kolumnach.Wybrane zadanie: zad.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. 08.06 - 10.06.2020 r. Temat: Present simple - ćwiczenia utrwalające czas present simple.. Zadanie premium.Zapisz je tutaj lub w zeszycie.. Brzmi fajnie.. W zdaniach swojego opisu wskaż podmioty, orzeczenia, przydawki, dopełnienia i okoliczniki.Wybierz zdania prawdziwe i zapisz je w zeszycie.. Zapisz zdania w zeszycie, do każdego zdania dopisz reakcję z zad.. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.. 8 Zadanie.. A-C, źródło nagrania jest podane u samej góry strony, zdjęcie tej strony proszę na maila: ąc poniższe czasowniki, ułóż określone zdania.. Cała tabelka jest w liczbie pojedynczej, ale musimy też poznać liczbę mnogą podanych wyrazów.. Zadanie premium.Wybierz zdania prawdziwe i zapisz je w zeszycie.. Napisz odpowiedzi w zeszycie.Przeczytaj tekst.. Odpowiedz na pytania w niej zawarte.. Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Ex.7 p.105 Dopisz do każdej sytuacji właściwą reakcję i zapisz ją w zeszycie.. 13 Zadanie.. 12 Zadanie.. A4str.67 ułóż poprawne zdania i zapisz je, A5 str.67 - odpowiedz na pytania, A6 str. 67- ułóż pytania do wyróżnionych części zdań.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Wykonaj zad.. E/90 Przeczytaj tekst The story of the hamburger (historia hamburgera) i wybierz właściwą odpowiedź, zapisz w zeszycie.. Ćwiczenie 7.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Zapisz w zeszycie.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Wykonaj zadania w zeszycie ćw.. Zapisz zdania w zeszycie.. Ex.5 p.105 Uzupełnij dialogi, zapisz odpowiedzi w zeszycie.. 5/93 - wybierz właściwą odpowiedź a, b lub c.. Wykonaj zad..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt