Kultura i społeczeństwo przemiany po ii wojnie światowej prezentacja

Pobierz

Sekularyzacja społeczeństwa Podczas I wojny św. brak rąk do pracy.. Zostały wprowadzone, nieznane dotychczas, zmiany w życiu ludzkości.. Opowiada Michał Dąbrowski.a) "Wielki Skok" - plan gospodarczy zakładający przekształcenie Chin z kraju rolniczego w kraj przemysłowy, - zakończył się klęską głodu i śmiercią milionów ludzi, b) rewolucja kulturalna doprowadziła do niszczenia zabytków i książek oraz śmierci miliona intelektualistów.. 3. wojna iii rzeszy z zsrs.. Przemiany w modzie i życiu codziennym; 3. przemiany po ii wojnie Światowej druga poŁowa xx w. to okres narodzin i rozwoju spoŁeczeŃstwa konsumpcyjnego, kultury masowej i globalizacji.. b/ Zmiany w społeczeństwie polskim po II wojnie światowejPrzemiany społeczne w XX wieku.. Kultura i postęp techniczny w okresie międzywojennym: Kultura okresu międzywojennego - prezentacja ; Temat 15.Kultura w II RP.. Proponuję, aby chętni przygotowali na lekcje prezentacje multimedialne w programie PowerPoint.. Wiek XX zaczynał się dyskusjami nad umasowieniem społeczeństw.. Zrozumiem, skąd się wzięła emancypacja kobiet i jak rozwijała się kultura masowa.. Przemiany społeczne i kulturowe w drugiej połowie XX w.. 2. podbÓj europy przez hitlera i stalina tajemnice mienionego wieku- dlaczego niemcy nie zdobyli anglii.. Opracowała Helena Tomaszewska Zmiany społeczne po I wojnie św. 1..

Kultura i społeczeństwo po II wojnie światowej.

Wykładał w seminarium w Bergamo, a w czasie I wojny światowej był kapelanem wojskowym.Przemiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej Wykonała: Jennifer Stoczkowska Zmiany kulturowo-społeczne na przestrzeni lat Sputnik 1 - pierwszy sztuczny satelita Ziemi Pierwszym satelitą wystrzelonym w przestrzeń kosmiczną miał być Sputnik 3.. Pochodził z ubogiej rodziny chłopskiej.. Walka o władzę w powojennej Polsce.. TEMATY PREZENTACJI Z .II wojna światowa przyniosła zmiany: spadek ludności z 35 do 24 milionów straty wśród inteligencji burżuazji i ziemiaństwa wskutek represji okupantów prawie zanik mniejszości narodowych - wskutek eksterminacji Żydów wysiedleń Niemców Ukraińców i Białorusinów.. Nowe kierunki w architekturze i sztuce; 6.Kultura dwudziestolecia międzywojennego.. Współczesność to epoka historyczna trwająca od I wojny światowej () do dzisiaj.. Rozpad systemu kolonialnego.. 1.Obejrzyj filmiki dotyczące okresu międzywojennego.Wiek XX (a szczególnie jego druga połowa) zapisał się w historii jako okres niezwykle dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego i technicznego.. wystrzelenie pierwszego sztucznego satelity Ziemi, pierwszy przeszczep nerki, 1960 lata 60. powstanie ruchu hippisowskiego i pojawienie się pigułki antykoncepcyjnej, podróż w Kosmos Jurija Gagarina, wydanie książki "Mistyka .Feb 13, 2022Okres początkowy określa się po zakończeniu pierwszej wojny światowej, natomiast końcem tegoż okresu jest rok, 1939 kiedy to rozpoczyna się druga wojna światowa..

Przemiany społeczne i obyczajowe po I wojnie światowej; 2.

Możemy podróżować szybciej, niż kiedykolwiek, porozumiewamy się w mgnieniu oka, poznajemy Kosmos.. Kultura masowa i jej wpływ na społeczeństwo; 5.. Gospodarka Po II wojnie światowej nastąpiło niespotykane dotąd powiązanie gospodarcze całego świata.Przemiany kulturowe na świecie.. W międzyczasie Amerykanie.tpaaOpv9Mm_0000003N.. PUBLIKACJA: 04.09.2016 Polska w XX wieku.. Polska w nowych granicach.. Po II wojnie światowej w szczególnej sytuacji znalazł się Kościół katolicki w krajach komunistycznych.. 7. koniec ii wojny Światowej.. Emancypacja kobiet PRZYCZYNY 2.. Jan XXIII Jan XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli (), papież w latach .. Początki integracji europejskiej.. Życie ludzkie jest w porównaniu z poprzednimi epokami dłuższe i wygodniejsze.. W tych klauzulach czasowych zamyka się nie tylko bardzo ważny czas dla historii polski i świta, ale również okres bardzo wartkich i znaczących przemian w kulturze i sztuce.1.. (przyczyny soboru, polska delegacja na soborze, działalność Pawła Włodkowica).. Po studiach w seminariach w Bergamo i Rzymie otrzymał w 1904 święcenia kapłańskie.. Były to między innymi gazety i wydawnictwa wielkonakładowe a także kino i radio, które najwcześniej zaczęły działalność w USA.Plik kultura i społeczeństwo przemiany po ii wojnie światowej referat.pdf na koncie użytkownika infovision4usachin • Data dodania: 22 lis 2018 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.prezentacje PP..

Sytuacja na Bliskim Wschodzie po II wojnie światowej.

Wielka wojna z Zakonem () (przyczyny wojny, bitwa pod Grunwaldem, I pokój toruński, skutki wojny, unia w Horodle).. IzraelZagadnienie: Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym.. proces ten, trwajĄcy do dziŚ, nazwano rewolucjĄ naukowo-technicznĄ.. Zimna wojna.. Po II wojnie cała kultura w Polsce została poddana komunistycznej ideologii.. Godne uwagi jest także wskazanie na osoby, które rządziły i rządzą naszym krajem.2 days ago1.. Wielu mężczyzn zginęło podczas wojny lub zostało kalekami.Daleki Wschód po II wojnie światowej.. Kobiety zastąpiły mężczyzn w fabrykach i na roli.. Na tej lekcji dowiem się, jak zmienił się świat po I wojnie światowej.. Wiele się w niej zmieniło.. przemiany w nauce i technice nabraŁy przyspieszenia.. Rozwój kultury masowej był możliwy w USA dzięki rozwojowi oświaty i powszechnymi tanim środkom upowszechniania dóbr kultury.. Chrześcijaństwo: Temat 11 .Kultura i sztuka .. Przemiany społeczne i kulturowe lat 60. najazd niemiec na polskĘ -poczĄtek ii wojny Światowej.. badania naukowe rozwinĘŁyZmiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej.. Walka z opozycją .Kultura i zmiany społeczne w okresię międzywojennym historia klasa 7Zapraszamy na lekcję poświęconą ciekawym czasom po I wojnie światowej..

Bliski Wschód po II wojnie światowej 1.

Zagrożenie dla komunizmu.. Rozwój nauki i techniki (wynalazki, środki transportu publicznego, motoryzacja, kino, radio, telewizja) 4.. 5. ii wojna Światowa poza europĄ.. 8. ii wojna Światowa .Współczesność.. 4. polityka okupacyjna iii rzeszy.. Ta wojna była jak dotychczas największym konfliktem zbrojnym w dziejach świata.. Po niezwykle długich staraniach, które rozpoczęły się w 1994 roku, ostatecznie - po dziesięciu latach-uzyskaliśmy statut już pełnoprawnego członka UE.. Kończy licznymi sporami, a także tłumnymi manifestacjami przeciw globalizacji.. Z drugiej strony .7.. Rozwój oświaty i nauki: Lekcja powtórzeniowa: I dział 2 część - lekcja powtórzeniowa .. Wielu z Was świetnie posługuje się technologią informacyjną, wykorzystajmy to na zajęciach historii.. Władze traktowały go jako konkurenta w walce o dusze ludzkie, toteż często duchowni byli prześladowani, a ponadto pojawiły się problemy z kultem religijnym.kultura i spoŁeczeŃstwo.. Nasz wiek.. Dyskusje pierwszych dekad stulecia dotyczyły zasadniczo przemian dokonujących się w obrębie Europy oraz w mniejszym stopniu Ameryki.Kolejne zadanie wiązało się z włączeniem Polski w struktury Unii Europejskiej.. Na soborze w Konstancji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt