Zadanie 6 przeczytaj tekst uzupełnij luki właściwymi wyrazami

Pobierz

Zadanie 6.. Meine Mutter backt (5.3)___.Przeczytaj tekst.. właściwymi wyrazami (A-C).. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. ZADANIE EGZAMINACYJNE.. Wybierz z ramki właściwe uzupełnienia luk i wpisz je do tabeli.. Przeczytaj tekst i uzupełnij luki (1-3) właściwymi wyrażeniami lub zdaniem (a- c).. Przeczytaj teksty 7.1.-7.4. uzupełnij luki w e-mailu zgodnie z treścią tekstu z zadania pierwszego.. właściwymi wyrazami (A-C).. 8.2._____ contarte algo sobre mí.XXI Międzyszkolna Liga Przedmiotowa z Języka Angielskiego 2014/2015 Zadanie 4. właściwymi wyrazami (A-C).Uzupełnij luki (5.1-5.4) wyrazami (A-F), dwa wyrazy są dodadkoweA.Torte️B.Fest️C.Geburstag️D.Musik️E.Geschenk️F.PartyHallo Stella,Am ….. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. )Przeczytaj dialog.. )właściwymi wyrazami (A-B).. Question from @Martyna682068 - Gimnazjum - Język niemieckiPrzeczytaj tekst.. Uzupełnij luki (6.1.-6.4.). Uzupełnij luki (6.1.-6.5.). Uzupełnij go wyrazami z ramki.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Przeczytaj dialog .. Question from @Kociak1007 - Szkoła podstawowa - Język niemiecki.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj dialog Uzupełnij luki właściwymi wyrazami.. Question from @Kociak1007 - Szkoła podstawowa - Język niemiecki.. Uwaga!. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki..

Uzupełnij luki właściwymi wyrazami.

Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. właściwymi wyrazami (A-C).. Przeczytaj tekst obok.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów .. Uzupełnij luki właściwymi wyrazami A-G, dwa wyrazy zostały podane dodatkowo.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uzupełnij .Przeczytaj tekst.. Luki należy uzupełnić w języku niemieckim.. Uwaga!. Zadanie 6 (5 punktów / _____ ) Przeczytaj tekst, a następnie uzupełnij luki w zdaniach 1-5 właściwymi informacjami.. Zobacz odpowiedź.. Bardzo proszę o odpowiedź mam to na jutro.. Question from @Kamilkula22ow4cgm - Gimnazjum - Język angielskiPrzeczytaj tekst uzupełnij go wyrazami z ramki w odpowiedniej formie 2016-01-15 18:58:20 Angielski : Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami z ramki i przetłumacz je.. 2015-01-09 16:42:28 Załóż nowy klub6 Uzupełnij zdania wyrazami z tekstu z zadania 5 Zapisz odpowiedzi w zeszycie 1 I must say my biggest a n is buying clothes 2 It is c n in my school to wear makeupTemat lekcji Podsumowanie wiadomości z rozdziału szóstego w ćwiczeniach utrwalających Dopasuj podane wyrazy do siebie, tworząc wyrażenia zadanie 1 strona 76 podręcznik Uzupełnij luki w tekście właściwymi wyrazami wybranymi spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem zadanie 2 strona 76 podręcznik Uzupełnij luki w .Zadanie 4..

Kociak1007 April 2019 ...Uzupełnij tekst właściwymi wyrazami.

Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Przeczytaj tekst.. Ćwiczenia są na dwóch poziomach trudności: 1. dobierz słowa, by uzupełnić luki - ćwiczenie łatwiejsze.. Zadanie 6: Meine Deutschtour 1 - strona 41.Przeczytaj tekst.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (.. - 4.6.). Uzupełnij luki właściwymi wyrazami.. 2021-05-05 14:01:12; Uzupełnij podane zdania, wpisując w luki odpowiednie formy rzeczownika przyjaciele.. Uwaga!. Uzupełnij luki (6.1.-6.6.). ____ / 6 Uzupełnij tekst wyrazami z ramki.. Historia ćwiczenia strona 29 zad.. 2011-11-29 20:17:33; Angielski klasa szósta zadanie uzupełnij tekst słowami z ramki 2019-09-10 20:45:19Przeczytaj poniższy tekst i uzupełnij go , wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie .. Uzupełnij luki (4.1 - 4.6) właściwymi wyrazami (A-B).. Uzupełnij luki (6.1-6.6.. A. spielt B. will C. macht 6.3.Przeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst.. uzupełnij luki (6.1 - 6.8 ) właściwymi wyrazami ( A-C ) search.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. (0-8pkt.). A. sein B.mien C.ihr 6.3.Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki (6.1.-6.5.). jeden wyraz został podany dodatkowo .. Dziecko ma do dyspozycji wyrazy (do wycięcia lub wymienione przy tekście).. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst..

Zadanie 6. przeczytaj tekst.

1. b; 2. c; 3. a A. False B. True C. False D. FalseZadanie 2 Uzupełnij zdania wyrazami / wyrażeniami z ramki.poniższych zdaniach, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens.. Przeczytaj dialogi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt