Podaj cechy charakterystyczne mchów

Pobierz

Pospolitymi gatunkami są: mech płonnik, gajnik, rokitnik, widłoząb, prątnik srebrzysty, skrętek wilgociomierz.Gametofit ma postać ulistnionej łodyżki.. Od kilku lat także trenerka fitness propagująca aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie.Mszaki spotykamy na jałowych wydmach gdzie utrwalają ruchome podłoże i biorą istotny udział w procesie glebotwórczym.. Wykonaj doświadczenie.. Rozwiązanie:Obserwacje: Próbka mchu nie umieszczona w Odpowiedź na zadanie z Biologia 5 Charakterystyczne cechy mchów to: Odpowiedź na zadanie z Biologia 5.. Imię i nazwisko……………………….. klasa …….. Różnią się tym że u mchów są chwytniki a u paproci korzenie.. C. dominacja haploidalnego gametofitu.. Pokoleniem płciowym jest łodyżka rozmnażająca się przez komórki płciowe: męską i żeńską.. W rozwoju mchów wyróżnia się dwa następujące po sobie pokolenia: gametofit wytwarzający gametangia oraz sporofit wytwarzający .Główne cechy mchów, pozwalające im żyć na lądzie: wytworzenie tkanki okrywającej, wzmacniającej i przewodzącej obecność chwytników, które przytwierdzają roślinę do podłoża oraz umożliwiają pobieranie wody z podłoża wytworzenie dużej powierzchni asymilacyjnej mechanizm rozsiewania zarodników sprzężony z okresem suchych warunków pogodowych pozdr.Mchy charakteryzują się prostszą budową niż inne rośliny lądowe.. Gametofit ma postać ulistnionej łodyżki..

Rozmnażania się mchów.

Mchy mają dobrze wykształcony splątek.. B. Żyją w środowisku suchym i nasłonecznionym.. Przytrzymują one mech w podłożu.. B. rozmnażanie za pomocą zarodników.. 1.Podaj nazwy poszczególnych elementów budowy mchu.. Nie posiadają wyspecjalizowanej tkanki, która przewodzi wodę i substancje odżywcze między częściami rośliny.. 2. Podaj nazwy wskazanych na ilustracji elementów budowy mchu.. Nauczyciel.. Nie mają tkanki okrywającej, dzięki czemu mogą wchłaniać wodę przez liście.3..

Budowa i wygląd mchów .

Mają zdolność zatrzymywania wody.. Zamiast korzeni mają chwytniki, które są cienkimi, nitkowatymi wyrostkami łodygi.. są niewielkimi roślinami, żyjącymi w wilgotnym środowiskutworzą darnie, czyli duże skupiska Odpowiedź na zadanie z Biologia 5Najpospolitsze gatunki mchów polskich:-torfowiec (wystepuje w miejscach wilgotnych)-płonnik pospolity (wilgotne lasy iglaste)-widłoząb miotłowy (suche bory sosnowe)-skrętek wilgociomierczy (rośnie na pogorzeliskach)-prątnik np.między płytami chodnika -merzyk fałdowany-drabik drzewkowaty (mokre łąki)-żurawiec fałdowany -mokradłosz sierpowiec (na bagnach)-rokietnik Schrebera (najpospolitrzy mech w runie leśnym)-Płonnik Pospolity-Mech Torfowiec - Skrętek Wilgociomierczy .1.. Obecnie mszaki nie stanowią jednostki taksonomicznej.Cechy charakterystyczne mchów Mchy nie posiadają wyspecjalizowanych tkanek przewodzących oraz dobrze wykształconej kutykuli chroniącej przed nadmierną utratą wody.. Nauczycielka biologii i przyrody z pięcioletnim stażem.. Są niewielkimi roślinami osiągającymi wysokość od 0,2 do 10 cm; niektóre mogą dorastać do znacznych rozmiarów, np. płonnik pospolity (Polytrichum commune) osiąga wysokość 30-40 cm, dousonia (Dawsonia superba .. A. zdolność gametofitu do fotosyntezy.. Mają zdolność zatrzymywania wody..

2.Obrysuj na zielono ramki, w których podano cechy charakterystyczne mchów.

Imie i nazwisko, klasa.. D. Wykształcają kwiaty.. Są drobne, mierzą od 1 do 10 cm; tylko wyjątkowo osiągają większą wysokość.. )Główne cechy mchów, pozwalające im żyć na lądzie: wytworzenie tkanki okrywającej, wzmacniającej i przewodzącej obecność chwytników, które przytwierdzają roślinę do podłoża oraz umożliwiają pobieranie wody z podłożaZaznacz dwie cechy charakterystyczne mchów.. )Karta pracy - Mchy.. 1. Podaj nazwy poszczególnych elementów budowy mchu.. Obrysuj na zielono ramki, w których podano cechy charakterystyczne mchów.Charakterystyczną cechą mchów, odróżniającą tę grupę roślin od paproci, jest.. D. przemieszczanie się plemników do rodni w wodzie.. Pobierają nimi także wodę, choć więcej jej chłoną listki mchu.odpowiedział (a) 22.04.2010 o 15:16.. W wodzie występuje np. mech zdrojek, natomiast na torfowiskach mech torfowiec, który uczestniczy w powstawaniu torfu.Mchy- w ich budowie występują : chwytniki, łodyżka ulistniona, łodyżka bezlistna, zarodnia i zarodniki.. B. Żyją w środowisku suchym i nasłonecznionym.. b) Określ, czy listek mchu jest strukturą homologiczną, czy analogiczną do .Są zbite w gęste kępy, co zabezpiecza je przed mrozem, a umożliwia rozwój w czasie krótkiego lata.. Prawa strona ilustracji zaczynając od góry …………………………………………………………………………..

- w cyklu życiowym mchów występuje tzw. przemiana pokoleń.

Wielkie znaczenie mają w regulacji bilansu wodnego wielu zbiorników, szczególnie leśnych.. Nie wykształcają one prawdziwych liści, łodyg czy korzeni, zamiast nich posiadają listki, łodyżki oraz chwytniki, spełniające podobne funkcje, lecz mające odmienną budowę.. Wytwarzają zarodniki na spodniej stronie liści.. Toteż możliwości regulacyjne tej biocenozy są niewielkie i naruszenie któregokolwiek ogniwa powoduje gwałtowne .. Wyjaśnij jak powstaje torf i jak jest wykorzystywany przez człowieka?Mchy 1. Podaj nazwy poszczególnych elementów budowy mchu.. D. Wykształcają kwiaty.. A. Zasiedlają środowiska wilgotne i zacienione.. 2. Podaj nazwy wskazanych na ilustracji elementów budowy mchu.. Paprocie- w ich budowie występują: kożenie, kłącze, młody liść oraz kupka zarodni.. A. Zasiedlają środowiska wilgotne i zacienione.. Występują w lasach, na łąkach, w szczelinach skalnych, na murach lub korze drzew.. Pospolitymi gatunkami są: mech płonnik, gajnik, rokitnik, widłoząb, prątnik srebrzysty, skrętek wilgociomierz.. Mchy to rośliny o prostej budowie.. Mchy - gromada roślin telomowych obejmująca małe, osiągające od 1 do 10 cm wysokości organizmy, przeważnie żyjące skupiskowo w ocienionych i wilgotnych miejscach.. Zapisz wynik doświadczenia i sformułuj wniosek.Zaznacz dwie cechy charakterystyczne mchów.. Wytwarzają zarodniki na spodniej stronie liści.. Lewa strona ilustracji zaczynając od góry ………………………………………………………………………….. A. Zasiedlają środowiska wilgotne i zacienione.. 2 Zobacz odpowiedzi Reklama Reklama misiajakubek misiajakubek .Mchy.. Według wcześniejszych klasyfikacji, mszaki były wyróżniane jako gromada Bryophyta, obejmująca trzy klasy: glewiki, wątrobowce oraz mchy.. Karta pracy.. Pokoleniem bezpłciowym jest łodyżka bezpłciowa rozmnażająca się przez zarodniki.Zaznacz dwie cechy charakterystyczne mchów.. W ubogiej biocenozie tundry jest mało zwierząt, mało ogniw łańcuchów pokarmowych, mało zależności..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt